Ap-leder Jonas Gahr Støre og asyl- og integreringsminister Sylvi Listhaug (Frp). FOTO: NTB Scanpix

Støre ut mot Sylvi

KOMMENTAR: Ap-lederens julehilsen til Sylvi Listhaug er ikke til å misforstå: Oppfør deg ordentlig!

Det er slutt på Jonas Gahr Støres tålmodighet med Frp i asylpolitikken. På pressefrokosten fredag klinket han til. Han forlangte at Frp slutter med dobbel språkføring og dobbel bokføring. Partiet kan ikke ha en flyktningpolitikk i regjering og en annen i Stortinget. Regjeringen må tale med en stemme og Frp må stemme med.

Det er også uholdbart at den parlamentariske lederen for Frp, Harald Tom Nesvik, kritiserer i lokalavisen en kommune som følger opp Stortingets ønske om å etablere nye asylmottak.

Støre sendte i går statsminister Erna Solberg en melding som ikke er til å misforstå: Innvandrings- og inkluderingsminister Sylvi Listhaug må oppføre seg slik det forventes av en statsråd. Erna Solberg har tatt sjansen på å gi fløypartiet Frp ansvaret for hele asyl- og flyktningfeltet. Hun har gjort Frps stigende stjerne, Sylvi Listhaug, til statsråd for dette området. Statsministeren må sørge for at Listhaug følger opp Stortingets to forlik. Listhaug må overfor Stortinget og i offentligheten framstå på en inkluderende måte. Hun kan ikke komme med uttalelser som splitter folket og øker motsetningene mellom partiene.

LES KOMMENTAR: Listhaugs paradoks  (Aslak Borgersrud)

Støres tydelig påpekning av statsministerens og statsrådens politiske ansvar er betimelig og forståelig. Støre spilte en nøkkelrolle i forhandlingene om asylforliket og integreringsforliket. Seks av åtte stortingspartier er enige om veien videre. Forlikene hadde ikke kommet i stand hvis ikke Jonas Gahr Støre hadde tatt et hovedansvar. Det har kostet. Venstresiden og enkelte kommentatorer, meg selv inkludert, har kritisert Støre for å danse etter Frps pipe. Frp har tatt æren for asylforliket og velgergevinsten som det går fram av meningsmålingene.

Integreringsforliket, derimot, kom i stand på tross av Frp. For Frp er det tilstramning i asylpolitikken og ikke integrering av flyktningene i det norske samfunnet, som er det viktigste. Det var først og fremst Ap, KrF og Venstre som sørget for enigheten om integreringstiltakene. Det er også disse partienes fortjeneste at kommunene skal få kompensert for økte utgifter til integrering. Innsatsen til Jonas Gahr Støre, Knut Arild Hareide og Trine Skei Grande har druknet i Frps selvskryt.

Følg Dagsavisen på Facebook og Twitter!

Stortinget vil følge Sylvi Listhaug med argusøyne. Flertallet vi ikke finne seg i populistiske krumspring. Statsråden må holde seg på den matta Stortinget har gitt henne. Det går ille med statsråder i mindretallsregjeringer som forsøker å styre mot Stortingets vilje. Hvis ikke Listhaug har forstått det, må statsministeren fortelle henne det.
Det er en tid for alt. Flyktningsaken har i høst tatt mesteparten av tida og skjøvet andre saker i bakgrunnen. Støre ønsker å vende mer av oppmerksomheten mot økonomi og arbeidsledighet.

I dag kom det nye tall fra Nav som viser at arbeidsledigheten fortsetter å stige. I desember ble 600 flere registrert som arbeidsledige. 80.800 personer er registrert som helt ledige hos Nav. Det er 9.100 flere enn for ett år siden. Taket er ikke nådd. Ifølge Statistisk sentralbyrå er det nærmere 130.000 ledige her i landet. Den virkelige ledigheten er på 4,6 prosent og ikke 3 prosent som Nav opererer med.

Neste år kan Norge oppleve en arbeidsledighet som vi ikke har hatt maken til i etterkrigstida. Det vil i så fall sette kampen mot arbeidsløshet øverst på den politiske dagsorden. Støre kan da sitere fra Johan Nygaardsvolds berømte innlegg i Stortinget i 1933: «Det som mangler hos de borgerlige partiene er viljen. Det er denne evne og denne vilje vi vil forsøke å reise til det store formål: Hele folket i arbeid.»

LES OGSÅ: Hun skal få kontroll på ledigheten

Ap vant valget i 1933 på slagordet «Hele folket i arbeid». To år senere ble Nygaardsvold statsminister. Ap har beholdt sakseierskapet til sysselsettingspolitikken fra Nygaardsvold til Støre. Hvis rekordhøy arbeidsløshet blir hovedsaken ved valget i 2017, vil Støre trolig avløse Erna Solberg som statsminister.

LES OGSÅ: Ledigheten kan vokse i mange år