Støre: – Tilliten til statsråden er ikke styrket

Ap la fram en stortingsmelding om norsk trygdeordning opp mot EØS i 2013. Solberg-regjeringen la den i skuffen da den tiltrådte. – Vi mistet en stor mulighet til å få belyst det vi snakker om her gjennom denne meldingen, sier Ap-leder Jonas Gahr Støre.

Av Helge Rønning Birkelund, FriFagbevegelse

– Tilliten til statsråden er ikke styrket etter denne redegjørelsen. Hun har gitt en ryddig gjennomgang av det hun nå vet, og det er bra. Det er helt klart at vi må stille flere spørsmål for å få klarhet. Det som står igjen er at departementet synes å ha fått greie på dette i slutten av 2018 eller begynnelsen av 2019. Statsråden sier hun håndterte den på sitt bord i august 2019. Hva har skjedd i månedene mellom dette?, spør Ap-leder Jonas Gahr Støre.

– Det departementet vet, det vet statsråden. Slik må Stortinget tenke, og forholde seg til Hauglie. Her er folk blitt dømt helt til etter august i 2019. Så vi må spørre mer for å kartlegge ansvaret til statsråden, sier Støre til FriFagbevegelse.

Les også: Arne Strand: Mangel på reaksjon bør føre til Hauglies avgang som statsråd

Kom fram detaljer

– Fikk dere vite noe dere ikke visste fra før?

– Ja, det er flere detaljer i hvordan årene her har gått. Mange fokuserer på 2012 og forordningen som kom da, og at det ikke ble gjort noe. Vel, vi la fram en stortingsmelding i august 2013 hvor vi ville ha en gjennomgang av norsk trygdelovgiving opp mot EØS. Den ble trukket av regjeringen. Der tror jeg vi mistet en mulighet til å få dette belyst, sier Jonas Gahr Støre.

Arbeiderpartiet går inn for at saken havner i kontroll- og konstitusjonskomiteen på Stortinget.

Støre mener også at Stortinget må få en hånd på rattet i forhold til den eksterne granskningen som er varslet.

– Her er alle statsmaktene berørt. Fremskrittspartiet sier at Nav-ledelsen må gå. Nav ligger under Arbeids- og sosialdepartementet. Her er det flere med ansvar. Jeg mener Stortinget må være med på å fastsette mandatet for granskningen, mener Ap-lederen.

Følg Dagsavisen på Facebook og Twitter!

– Svært alvorlig for det norske samfunnet

Støre poengterer at mange har ansvar, men synes det var kategorisk å slå fast fra talerstolen at Nav-ledelsen må gå, slik Frps Erlend Wiborg gjorde.

I sitt innlegg etter redegjørelsen gjorde Jonas Gahr Støre det klart at dette er en norsk rettsskandale.

– Mennesker er dømt, fengslet og stemplet som svindlere på grunn av en lovfortolkning som ikke stemmer overens med norsk rett. Mange har gått økonomisk og personlig til grunne fordi staten tok feil. Det er svært alvorlig for dem det gjelder, og det er svært alvorlig for det norske samfunnet. Vi må kunne stole på at rettsstaten fungerer, at ingen blir dømt uten hjemmel i lov, at norsk lov er i samsvar med våre internasjonale forpliktelser, og at det er likhet for loven, sa Jonas Gahr Støre.

Les også: Erna Solberg om Nav-skandalen: - Vi må være ydmyke og si unnskyld

– Må ryddes opp

Først av alt må det ryddes opp, mener Jonas Gahr Støre.

– Det vi kan gjøre nå, må vi gjøre nå. Nav må tilbakebetale de pengene som urettmessig er inndratt. De som er urettmessig dømt og fratatt penger, kan ikke vente på granskninger, utredninger, byråkrati og lange politiske prosesser. Syke, ofte sårbare mennesker som har mistet krefter til å kjempe for sine egne rettigheter, skal få oppreisning. De har ikke råd til å låne staten penger. Mange har kanskje måttet selge hus og hjem for å betale tilbake penger som skulle vært deres. Det andre som må skje, også uten forsinkelser, er at domstolene raskt må frifinne dem som er feilaktig dømt. Det må gis fri rettshjelp til dem som er rammet, sa Støre.

– Når dette er gjort, må vi finne ut hvordan det kunne skje. Da må vi bruke den tiden som er nødvendig. Arbeiderpartiet mener at denne saken bør til kontroll- og konstitusjonskomiteen i Stortinget. Den reiser åpenbare spørsmål om politisk ansvar. Vi mener det bør gjennomføres en granskning som gir svar, og den må gå så langt tilbake i tid som nødvendig. I denne saken skal alle steiner snus, uavhengig av hvilke partier som har hatt regjeringsmakt til hvilken tid. Det er nedslående – og sannsynlig – at det har sviktet hos alle statsmaktene: i regjering, i storting og i domstolene.

Støre mener en del av den raske og umiddelbare gjennomgangen og en mulig granskning må skape klarhet i hvorfor varsellampene ikke lyste tidligere.

– Og når de først begynte å lyse: Hva gjorde de politisk ansvarlige da?

Les også: ESA krever svar fra Norge

Ble ikke stanset

Støre ønsker også svar fra statsråden på hvorfor hun ikke sørget for at de pågående sakene ble stanset umiddelbart da feilen ble oppdaget. Det ser ut til at det kan ha tatt opptil ti måneder fra statsråden fikk varsel om feil hos Nav, til det ble offentlig kjent – og i mellomtiden ble altså flere dømt.

– Det er dette som er sakens kjerne, som statsråden sa: At Nav ikke har fulgt norsk lov.

Nå må de som har lidd urett, få oppreisning. Vi må vurdere spørsmålet om ansvar, og vi må på en ryddig måte få svar på de spørsmålene som blir stilt av Stortinget. Det kan Stortinget håndtere. Vi har prosedyrer for det. Det må skje raskt for dem som er rammet, og så må vi ta den tiden vi trenger for å finne ut hva som har skjedd, lære og unngå at en slik skandale kan skje igjen, mener Jonas Gahr Støre. (FriFagbevegelse)