Støre presset Solberg om inkludering

Regjeringen kommer med fagre ord om å få flere inn i arbeidslivet, men innsatsen holder ikke mål, mener Arbeiderpartiets leder Jonas Gahr Støre.

Av Anne Marjatta Gøystdal

Arbeiderpartiet åpnet høstens første spørretime med å utfordre statsminister Erna Solberg (H) på om regjeringen gjør nok for å hindre at så mange faller utenfor.

Støre viste til at antall uføre vil stige med 25.000 neste år og at utgiftene til uføretrygd vil overstige 100 milliarder kroner. Anslaget kom fram da statsbudsjettet ble lagt fram mandag.

Ap-lederen ga uttrykk for sterk bekymring og pekte på at utviklingen går i gal retning. Siden Solberg tok over som statsminister i 2013, har antall uføre økt med 45.000 personer.

Les også: Nav-ansatte «nesten sjokkert» over regjeringens nye AAP-kutt

– Svak og lite målrettet

Regjeringens innsats er for svak, for lite målrettet og tallene viser at man er på feil kurs, argumenterte Støre. Temaet er så lavt prioritert at det ikke engang ble nevnt i finanstalen, poengterte han.

– Mener statsministeren fortsatt at inkluderingsdugnaden har det som trengs for å hjelpe flere inn i arbeid, spurte Støre.

Solberg svarte at regjeringen har jobbet for at folk skal få tidligere og tettere oppfølging helt siden den tiltrådte. Inkluderingsdugnaden er bare en del av bildet.

– Det er farlig å tro at inkluderingsdugnad skal løse alle problemene. Det er en ordning for målrettet samhandling mellom arbeidsgivere og Nav, slik at de som står utenfor arbeidslivet, kan komme i jobb, sa Solberg.

Les også: Hauglie vil spare 1,3 milliarder på å fjerne uføretillegg

– Fikenblad

Temaet ble også diskutert tirsdag da partene i arbeidslivet møtte statsministeren. LO-leder Hans Christian Gabrielsen uttrykte bekymring for at driftskutt i offentlig sektor også går utover Nav.

Støre tok også opp hvordan ostehøvelkuttene i avbyråkratiserings- og effektiviseringsreformen påvirker Navs muligheter til å bistå dem som trenger det. Samtidig foreslår regjeringen å kutte i arbeidsavklaringsytelsen til unge mottakere.

Han fikk støtte fra Senterpartiets Per Olaf Lundteigen, som anklaget regjeringen for å være hard mot de svake.

– Regjeringens fikenblad for å forsvare denne innstrammingen er at man samtidig skal få tettere og bedre oppfølging. Dette har jeg hørt i seks år. Samtidig får jeg daglig tilbakemeldinger om at tilbudet fungerer dårlig for dem som trenger det, sa Lundteigen.

Følg Dagsavisen på Facebook og Twitter!

– Flere bør over på kvalifiseringstiltak

Solberg forsvarte kuttene i AAP med at nivået på ytelsen skal være det samme som andre tilsvarende ordninger.

– Det er også mange som egentlig ikke burde være på arbeidsavklaring, men på kvalifiseringsstønad for å få kunnskap og kompetanse for å komme inn i arbeidslivet, sa hun, og la til:

– Dette er ikke løsninger som kommer kortsiktig og lett. Dette er noe som vil kreve oppfølging over mange år.

Les også: Seks år med regjeringen Solberg: Dette er de mest smertefulle kuttene