Støre mener Vedum er en populist

– Han velger enkle bilder, enkle løsninger, enkle overskrifter, sier Ap-leder Jonas Gahr Støre om sin potensielle samarbeidspartner Trygve Slagsvold Vedum (Sp).

PÅ GRILLEN: I dette intervjuet snakker Ap-leder Jonas Gahr Støre om sykehusstrid, bompenger og populisme.

 

Mener du det har blitt mer populisme i norsk politikk?

– Ja.

Utdyp det.

– Det er en god side av det som handler om å komme tettere på det folk snakker om og er opptatt av. Sakene skal være gjenkjennelige og berøre folks liv. Men det er også en side ved populismen som gjør politikken fjernere for folk fordi vi ikke løser problemene.

Sp er det partiet Ap lekker mest til. Sp har en leder som stiller i bunad i stortingssalen i sympati med bunadsgeriljaen. Er Trygve Slagsvold Vedum en populist?

– Vedum og Senterpartiet spiller på populistiske strenger. Men de gjør det på en annen måte enn det vi ellers ser av populisme i politikken. Han velger enkle bilder, enkle løsninger, enkle overskrifter. Men han tar reelle problemer på alvor og har aldri brukt sitt politiske virke til å tråkke på svake grupper. Det gjør ofte populister.

Forenkler han for mye noen ganger?

– Etter min smak gjør han det.

Så er han en form for populist?

– Ja.

Når du sier i VG: «Riv alle bommene!» er det uttrykk for populisme?

– Jeg sa på slutten av et intervju: får vi til veiprising som et alternativ til dagens system, så kan vi rive alle bommene.

Men at det utspillet kommer samtidig som Folkeaksjonen Nei til mer bompenger (FNB) eksploderer i Bergen, det er vel ikke tilfeldig?

– Nei, det er ikke tilfeldig. Folk er engasjert i bompenger, og jeg mener det handler om måten bompenger innkreves på. En del opplever det som urettferdig. De bor et sted som gjør at de på vei til jobb og andre nødvendige ærend, rammes hardt. Det kommer også på toppen av en fordelingspolitikk fra en regjering som gjør det dyrere for mange mennesker å leve. Da sier Ap: vi trenger en større statlig finansiering av byenes miljøpakker – fra 50 til 70 prosent statlig dekning, vi trenger å få utredet veiprising som alternativ til bompenger, og elbilene må også betale for veiene de kjører på. Å svare på engasjementet til folk, mener jeg er politikernes ansvar.

Det er ikke et uttrykk for populisme?

– Nei.

Kan det systemet dere skisserer, gjøre det dyrere for folk å kjøre bil?

– Det er ikke et system som er ment for å ta ned det samlede bidraget fra bilister til bygging av vei, kollektiv, gang- og sykkelvei.

Men svarer dere på folks frustrasjon?

– Ja. Fordi dette vil gjøre det mer rettferdig. Det vil kunne skille mellom når du kjører, hvor langt du kjører og hvilken bil du kjører. Det er helt feil å si at det betyr at folk i Finnmark må betale for busser i Oslo. Veiprising er av mange eksperter anslått å være et bedre system.

Hvilke eksperter da?

– Fra transportøkonomiske miljøer, andre store byer. Det vi ber om, er at det blir utredet. Det er tekniske sider ved dette, Datatilsynet vil ha sine meninger, men la oss få kunnskap om det. Jeg opplever at alle partier på Stortinget, med unntak av Frp, ønsker den kunnskapen.

Men det kan bli dyrere for folk?

– Ja, for dem som kjører mye i by, i rush, med bil med høye utslipp, kan det bli dyrere. For andre som i dag bor rett utenfor en bomring og jobber rett innenfor, kan det bli billigere og mer rettferdig. LO har også ønsket at det skal gjøres et skille på privatøkonomi. Det tror jeg blir vanskelig, men la oss få det utredet det også.

Folks helsetilbud engasjerer også, og i et intervju du gjorde i Sunnmørsposten om det nye sykehuset i Møre og Romsdal, er du tydelig på at planene for det nye sykehuset nær Molde må fortsette. «Ap forutsetter at Helse Midt holder oppe framdriften» sa du. Står du ved det?

– Jeg står ved at folk som bor i Møre og Romsdal, fortjener et fullverdig sykehustilbud. Poenget mitt var å understreke at svak finansiering og svakt engasjement fra helseministeren gjør at det har blitt store forsinkelser ved å bygge det nye sykehuset. Jeg skjønner at folk som bor i Kristiansund og Molde er kritiske til å gi opp de sykehusene de har, i uvisshet om det sykehuset de skal få. Mitt poeng var at det de fortjener, er et fullverdig godt sykehus som kan ta vare på folk i regionen.

Uttalelsen fikk valgkamplederen i Kristiansund til å tenne på alle pluggene. Han sier om deg til avisen Tidens Krav: «Han svarer på autopilot uten hensyn og viten om økonomien. Amatør.» Svarer du på autopilot?

– Nei. Men jeg har svart ham, som man gjør mellom partifeller. Jeg tror han nå vet godt hva jeg mener. Jeg står fullt og helt bak ordføreren i Kristiansund som er en tydelig stemme mot den sparepolitikken og nedleggelsen av føden som har vært foreslått, og den støtten vil han fortsatt få av meg.

Men denne valgkamplederen vil altså ikke ha deg til byen og frykter du vil ødelegge valgkampen. Kommer du til å reise til Kristiansund?

– Ja, det gjør jeg. Jeg vil gi støtte til valgkampen også der.

Og helt til slutt ... Hva har du på grillen?

– Aller helst fisk. Da er det makrell som gjelder.

 

Senterparti-leder Trygve Slagsvold Vedum svarer følgende i et skriftlig svar, på kritikken fra Støre:

«Det jeg snakker om er at norsk kraft skal brukes til å bygge norsk industri. At vi skal ha politi nært der folk bor og at vi ikke skal legge ned lokalsykehus. Vi er mot økte avgifter fordi det rammer vanlige arbeidsfolk. I alle disse sakene har vi en tydelig politikk, og jeg vil være et tydelig alternativ til den sentraliseringspolitikken og forskjellspolitikken som regjeringen fører. Om Arbeiderpartiet mener dette er populisme, så skal de få lov til å mene det. Jeg sier bare det vi mener.»

 

Vi spør: Jonas Gahr Støre (Ap)