Støre mener Hauglie har mottatt uromeldinger fra Nav uten å ta grep

Støre mener Anniken Hauglie må svare på hvorfor hun ikke sørget for at pågående saker ble stanset, straks hun ble orientert om mulige feil fra Nav.

– Det virker som om departementet i mange måneder passivt har mottatt urosignaler fra Nav. Hvorfor førte ikke dette til aktivitet fra departementet for å få klarhet i saken? sa han i Stortinget tirsdag.

Arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie redegjorde da for Nav-skandalen.

– Når feilen ikke ble oppdaget tidligere, burde den i alle fall ha blitt oppdaget da, sa han.

Les også: Arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie (H) ber Nav-ofrene om unnskyldning

Kritikk

Han rettet også kritikk mot Nav.

– Hva er det som gjør at Nav ikke er lydhør overfor trygderetten, når den sender ni saker tilbake til Nav i perioden 2017-2018? Hvordan kan Nav bare mene at domstolenes rettsanvendelse ikke er riktig og fortsette som før, spurte han.

Støre var imidlertid tydelig på at Hauglie har det øverste ansvaret.

– Dette er Navs ansvar og politisk er Nav arbeidsministerens ansvar, sa han.

Saken reiser åpenbare spørsmål om politisk ansvar, sier Støre, som også understreket at tidligere regjeringer også må granskes.

Sviktet

– Granskningen må gå så langt tilbake i tid som nødvendig. I denne saken må alle steiner snus, uavhengig av hvilke partier som har regjeringsmakt til hvilken tid, sa han.

Han mener det har sviktet i alle ledd.

– Det er nedslående og sannsynlig at det har sviktet hos alle statsmaktene – i regjering, storting og i domstolene. (NTB)