Støre krever svar fra Solberg om regjeringsgrunnlaget

Ap-leder Jonas Gahr Støre vil be statsminister Erna Solberg forklare seg i Stortinget om hvilket grunnlag hun egentlig regjerer på.

Støre forteller til NTB at han nå vil fremme en interpellasjon til statsministeren for å få en avklaring om regjeringsgrunnlaget.

Signalet fra de gjenværende regjeringspartiene har så langt vært at de vil fortsette å styre på grunnlag av regjeringsplattformen fra Granavolden, som ble forhandlet fram da KrF ble med i regjeringen for ett år siden.

Les også: Her prøver Abid Raja det som kan være hans nye kontor

Frp, derimot, har sagt at partiet ikke lenger vil se seg bundet av Granavolden. I stedet vil partiet legge sitt eget partiprogram til grunn.

Det betyr at Solberg regjerer på grunnlag av en plattform som ikke har flertall, påpeker Støre.

– Da er det rimelig at hun gir en gjennomgang for Stortinget om hvordan hun ser på grunnlaget for denne regjeringen, sier han.

Dagsavisen mener: Hareide står ikke til troende

Støre mener situasjonen skaper usikkerhet både om statbudsjettet for 2020 og om andre vedtak som regjeringen fattet før Frp gikk ut.

– Det er en viktig avklaring for Stortinget hvordan statsministeren ser på samarbeidsforholdene.

En interpellasjon innebærer at det settes av mer tid til debatt enn under vanlige spørsmål i spørretimen. Svarfristen for interpellasjoner er én måned.