Støre etterlyser nye vannkraftsvar fra regjeringen

Jonas Gahr Støre (Ap) ber regjeringen sette i gang med å finne svaret kraftskatteutvalget skulle gi: Hvordan det skal bli lønnsomt å ruste opp kraftverkene.

– Det er bra at regjeringen skroter kraftskatteutvalgets rapport. Den fikk tommelen ned fra samtlige norske kraftkommuner og ville vært et brudd på en norsk samfunnskontrakt om at de som stiller natur til rådighet for inngrep, skal kompenseres, sier Ap-lederen til NTB.

Utvalgets forslag om å ta fra kommunene de direkte inntektene møtte kraftig motbør, og regjeringen meldte onsdag at de ikke vil følge opp forslagene.

Nå er vi tilbake på startstreken, ifølge Støre. Han minner om at utvalget ble satt ned for å finne ut av hvordan man skal få selskapene til å investere i vannkraftverkene vi alt har, slik at de kan gi mer strøm.

– Jeg vil utfordre regjeringen til raskt å sette i gang et arbeid med ulike modeller som kan bidra til investeringer. Det kan omfatte endringer i grunnrenteskatten, sier Støre, som likevel ikke vil slå fast at Ap vil gå inn for dette.

Les også: Regjeringen dropper omstridt kraftskatteforslag

Etterlyser vindkraftskatt

Grunnrenteskatt er en skatt på ekstra overskudd et selskap får gjennom å få en eksklusiv rett til å utnytte fellesskapets naturressurser. Kraftbransjen selv mener det er innretningen av dagens grunnrenteskatt som hindrer investeringer, men Støre vil at regjeringen skal skaffe til veie beregninger om hvordan endringer vil slå ut for staten, som får denne skatten i dag.

Støre mener også en annen sak haster: Å få en full gjennomgang av skattesystemet for vindkraft. Her mangler det både regelverk og gode ordninger for lokal innflytelse og kompensasjon til vertskommunene, ifølge Ap-lederen.

Han vil ikke si klart at skatteregimet fra vannkraft bør overføres til vindkraft, men står fast på prinsippet om at lokalsamfunnene skal tjene på naturinngrep.

Les også: Frp: Strømkundene vil tape når skatteforslag legges bort

… og lakseskatt

Det samme prinsippet mener Støre må gjelde for oppdrettsnæringen, der diskusjonen om grunnrenteskatt har gått høyt det siste året.

– Vi mener at det er i tråd med samfunnskontrakten at fellesskapet sikres inntekter når det er ekstraordinære inntekter fra naturressurser, og vi mener en modell for grunnrentebeskatning også kan omfatte havbruksnæringen, sier Støre.

Han nevner også arealavgift og produksjonsavgift som alternativer.

– Men vi tar til etterretning at utredningen er lagt til side av regjeringen. Nå haster det med en modell som sikrer vertskommunene, sier han.