Stor uro over isolasjon av innsatte i norske fengsler

Bruken av isolasjon i landets fengsler er Norges mest alvorlige menneskerettsutfordring, mener Norges institusjon for menneskerettigheter (NIM).

– Når jeg blir spurt om hva som er den mest alvorlige menneskerettsutfordringen i Norge, svarer jeg isolasjon av innsatte i norske fengsler og behandling av innsatte med psykiske lidelser. Det har jeg svart lenge, sa NIM-leder Adele Matheson Mestad i Stortingets høring tirsdag.

En særskilt melding fra Sivilombudsmannen til Stortinget om isolasjon og mangel på menneskelig kontakt i norske fengsler er bakgrunnen for kontroll- og konstitusjonskomiteens høring.

I meldingen kommer det fram at uegnede bygninger og for få ansatte fører til utstrakt bruk av isolasjon i norske fengsler.

– Røde Kors mener at innsatte må ha minst tolv timer fellesskapstid hver dag. Slik er det ikke i dag. Tvert imot er det utstrakt bruk av isolasjon. Vi deler Sivilombudsmannens bekymringer, sa generalsekretær Bernt Apeland i Norges Røde Kors i høringen.

Les også: Oslo fengsel får sterk kritikk for å isolere sårbare fanger: – Alvorlig og dyster lesning

– Våre visitorer ser på nært hold hvor alvorlige helseskader isolasjon kan gi. Frivilligheten kan ikke alene ha ansvaret for medmenneskelig kontakt i fengslene. Andre grep må til, sa han.

Rådet for psykisk helse fremholdt at isolasjon gir økt fare for selvmord og psykiske lidelser.

Senere tirsdag skal justisminister Jøran Kallmyr (Frp) forklare seg for kontrollkomiteen.