Statsminister Jens Stoltenberg (Ap) og justisminister Grete Faremo (Ap) redegjør i dag for Stortinget om oppfølgingen av 22. juli-kommisjonens rapport. FOTO: BRIAN CLIFF OLGUIN

Stoltenbergs store prøve

I dag vil Jens Stoltenberg (Ap) beklage svikten 22. juli og forklare hvordan han skal trygge beredskapen.

Klokken 10.00 i dag går statsminister Jens Stoltenberg (Ap) på talerstolen for å svare på den knusende kritikken fra 22. juli-kommisjonens rapport.

I forkant av redegjørelsen var det utover kvelden i går hektisk aktivitet på Statsministerens kontor. Sent i går ettermiddag var redegjørelsen fortsatt ikke klar. Det var fortsatt usikkert hvilke konkrete tiltak som vil bli presentert.

Etter det Dagsavisen erfarer skal regjeringen legge fram flere tiltak. Stoltenberg vil i tillegg både beklage svikt som skjedde 22. juli 2011 og den manglende risikoforståelsen som rådet i forkant av angrepet.

 

Les også: Jens biter seg fast

 

Offensiv

Kilder nær statsministeren forteller at det ikke finnes noen rask løsning på hovedkritikken i rapporten, om manglende risikoforståelse, kultur og lederskap i samfunnet.

Stoltenberg vil ikke bare beklage, han vil også forsøke å overbevise om at regjeringen kan heve beredskapen og gi innbyggerne den tryggheten de har krav på.

Etter det Dagsavisen erfarer vil statsminister Jens Stoltenberg ta for seg det overordnede, og forsøke å både være ydmyk - og offensiv. Han vil ønske debatten om beredskapen velkommen, samtidig som han vil argumentere for at regjeringen vil få beredskapen i Norge på rett kjøl.

 

Beredskap i budsjettet

Justisminister Grete Faremo vil være mer konkret om det videre arbeidet. Hun vil gå inn på flere av kommisjonens punkter om svikt i politiet, kommunikasjonsproblemer og manglende terrorplaner og presentere flere tiltak for å styrke beredskapen. Men hun vil ikke være like detaljert som opposisjonen har krevd på forhånd.

Beredskapen var tema under en regjeringskonferanse torsdag. Dagsavisen erfarer også at det vil bli en av hovedsakene på regjeringens budsjettkonferanse som begynner nå på torsdag.

 

Jens går ikke

Fremskrittspartiets leder Siv Jensen krevde i et intervju med Dagsavisen nylig at det i redegjørelsen må presenteres en konkret liste over tiltak regjeringen vil gjennomføre, og når de skal gjennomføres.

Tidligere partisekretær i Arbeiderpartiet og nestleder i kontroll- og konstitusjonskomiteen, Martin Kolberg, sier til Dagsavisen at det er lett å si dette fra opposisjon. - Statsministeren og justisministeren må presentere for Stortinget det som er realistisk og man er sikker på at man kan få til på kort tid. Jeg føler meg trygg på at når Stortinget har hørt redegjørelsene vil de være trygge på regjeringens vilje og evne til å handle, sier han.

På spørsmål om hva han tenker om krav om at Stoltenberg må ta ansvar for svikten 22. juli ved å gå av, viser Kolberg til at det var regjeringen som tok initiativ til å opprettede kommisjonen.

- Det var nettopp for å få en usminket og åpen vurdering. Det har vi fått, og det håndterer vi. I denne situasjonen er det den riktige måten å ta ansvar på. Å gå av løser ingen av de utfordringene som ligger i kommisjonens rapport.

 

Tregt nødnett

Kolberg vedgår at rapporten på flere punkter var verre enn han hadde trodd. Likevel mener han det er bra at kommisjonen er så tydelig på at det ikke bare handler om ressurser, men om struktur og kultur.

- Det vil selvsagt også i framtida handle om penger, men vi må gå løs på disse strukturene og mentaliteten. Gjennomføringsevnen i forvaltningen må bli god nok. Det finnes dessverre eksempler på at politiske vedtak om beredskapen ikke ble gjennomført, eller ble utsatt, sier han.

Kolberg trekker fram innføringen av nytt nødnett som «en lang og vond historie». Det samme gjelder politihelikopter og etablering av beredskapssenter.

- Hvorfor tar det så utrolig lang tid?

- Det er selvsagt også et politisk ansvar. Men det er også en leveringsevne i deler av forvaltningen som det er all grunn til å stille spørsmål ved, sier Kolberg.

 

- Høyre vil seigpine

Det er allerede varslet at redegjørelsene vil bli sendt videre til kontroll- og konstitusjonskomiteen. Valgforsker Anders Todal Jenssen sier til Dagsavisen at det betyr at vi har saken gående nærmest på ubestemt tid.

- Strategien fra Høyre og Frp vil handle om seigpining, de vil prøve å holde saken levende i folks bevissthet så lenge det er interesse for den i mediene og opinionen, sier valgforskeren.

For å holde saken gående mener Jenssen det er grunnleggende at en kan posisjonere ut tilstrekkelig kritiske og interessante spørsmål over tid. Han tror opposisjonen ikke bare vil lete etter dette i 22. juli-kommisjonens rapport, men også i uttalelser fra statsrådene.

- Vi vil se en opposisjon på jakt etter svakheter i forklaringene, de vil se på om de er tilstrekkelig ydmyke og lærevillige, sier Jenssen.

 

Lang debatt

Martin Kolberg vil helst ha saken avsluttet i kontrollkomiteen før jul. Beredskap vil uansett være sentralt i den politiske debatten på Stortinget i lang tid framover, ikke minst i debatten om statsbudsjettet og beredskapsmeldingen.

samfunn@dagsavisen.no