MULIG STREIK I DAG: Arbeidstakerorganisasjonene LO, YS, Akademikerne og Unio er klare for å gå ut i streik hvis ikke arbeidsgiver imøtekommer kravene deres i tariffoppgjøret. Her fra slutten av april da forhandlingsleder Arne Johannessen i UNIO og fornyings- og administrasjonsminister Rigmor Aasrud (Ap) kommenterte bruddet i lønnsforhandlingene. FOTO: MORTEN HOLM, NTB SCANPIX

Steile fronter i årets lønnsoppgjør

I dag kan 28.000 ansatte være 
i streik. Det har vært en svært spent stemning i meklingen mellom fagorganisasjonene og arbeidsgiver.

- Vi er så godt som klare for streik. Vi skal ha økt lønn, som alle andre har fått. Noe av det vi må ha i mål er kravet om kompetansetillegg, fast tilsetting og heltid, sa Hilde Torgersen, streikeleder i Fagforbundet Moss og Våler, til Dagsavisen i går da det enda var uklart hvordan meklingen i årets lønnsoppgjør ville ende.

Tariffoppgjøret 2012 skulle etter planen ha blitt avsluttet klokken 00.00 i natt. Fagorganisasjonene LO, YS, Unio og Akademikerne kan holde igjen tusenvis av lærere, politifolk, helse- og omsorgsarbeidere, tollere og parkeringsvakter for å markere sitt opprør mot stat og kommune. Hele 18.000 ansatte i kommunen og 10.000 statsansatte er beredt på streik.

Et fåtall av de ansatte i fagorganisasjonene ville kommentere saken da meklingen pågikk i går. Men etter det Dagsavisen erfarer, har frontene vært svært steile og klimaet mellom partene dårlig.

 

Uproff opptreden

I slutten av april brøt arbeidstakerorganisasjonene lønnsforhandlingene med arbeidsgiver fire dager før fristen. Det samme skjedde ved lønnsoppgjøret i 2010, men dette er i utgangspunktet både uvanlig og alvorlig.

Flere Dagsavisen har snakket med, mener staten har opptrådt uproft ved blant annet å legge nye ting på bordet underveis i meklingen, noe som skal ha skapt stor frustrasjon. I tillegg reagerte også fagorganisasjonene da Fornyings- og administrasjonsdepartementet på forespørsel fra VG ga innsyn i arbeidstakerorganisasjonenes hovedkrav midt under forhandlingene.

Arbeidstakerorganisasjonene har varslet oppvask rundt hva som skal og ikke skal offentliggjøres under forhandlinger, når lønnsoppgjøret er over.

 

Kravene det strides om

Flere Dagsavisen har snakket med som er tett på oppgjøret, forteller at det er en krevende jobb å skulle komme til enighet om de konkrete kravene.

Dette er noen av kravene som det hersket strid om i innspurten:

* * Høyere lønn

* * Likelønnstiltaket med lønnskompensasjon ved foreldrepermisjon, for å redusere lønnsgapet mellom kvinner og menn.

* * Flere statlige fridager hvorav:

* * 10 dager fri med lønn til omsorg for syke foreldre.

* * To nye dager i velferdspermisjon; en økning fra 12 til 14 dager.

* * 28 fridager i tillegg til 30 dagers ferie hvert år for arbeidstakere som har fylt 62 år.

 

Kan se seg nødt til å streike

Stein Erik Syrstad i LO Stat sier til Dagsavisen at organisasjonen ikke ønsker å gå ut i streik. Men må de, så må de.

- Vi går ikke inn i en mekling med planer om streik. Vi ønsker ikke streik, det er en belastning for publikum og våre egne, men vi må forberede oss på konflikten i morgen tidlig. Vi har topp beredskap, og er klare hvis det trengs, sier han.

LO Stat, YS Stat, Unio og Akademikerne, som representerer 130.000 statsansatte, tar ut cirka 10.000 tilsatte til sammen i førsteuttaket.

- Det er først og fremst arbeidsgiver som vil merke dette. Uttaket for fase 2 er ikke klart ennå, men når den tid kommer, blir konflikten mer merkbar for folk flest. Men det vil være mulig å søke dispensasjoner fra streiken, påpeker Syrstad.

 

Videre konsekvenser

Hvis en eventuell streik går over fra fase 1 og inn i fase 2, 3 og 4, vil konsekvensene bli tydelige for folk flest. En streik i offentlig sektor vil på et tidspunkt true liv og helse. Når kommunens ansatte ikke møter opp på jobb, rammer dette skoler, barnehager, kommunale servicefunksjoner og andre elementære arbeidsplasser. Samtidig med en eventuell streikeutvidelse, vil presset på regjeringen øke, og før eller siden vil myndighetene måtte ta i bruk tvungen lønnsnemnd.

- Hvordan er det å sitte i et lønnsoppgjør når store deler av Europa er rammet av en økonomisk krise?

- Vi kan ikke være ensidig solidariske med Europa, vi må følge med på hva som skjer i Norge. Lederlønningene her tar av, og det er ingen grunn til at vi som er nederst på lønnsstigen skal holdes der, sier streikeleder Torgersen i Fagforbundet Moss og Våler.

Partene satt fortsatt i mekling da Dagsavisen gikk i trykken i går kveld.

samfunn@dagsavisen.no