Statsministeren lokker med lokale lettelser etter hvert

Statsminister Erna Solberg (H) ber folk som opplever strengere lokale smitteverntiltak enn de nasjonale, la seg motivere av at det nå lempes på restriksjonene.

– Til dere som bor i områder med økt smitte, og som fortsatt må vente på de lettelsene vi skal gjøre mot slutten av neste uke, jeg håper at dette vil være en ekstra motivasjon til å slutte opp om smitteverntiltakene som lokale myndigheter har iverksatt, sa Solberg.

På en pressekonferanse onsdag kunngjorde hun at gjenåpningsprosessen så vidt er i bevegelse, igjen, med enkelte lettelser i restriksjonene. Hun ba tiltaksstøtte nordmenn i områder med smitteøkning følge smittevernrådene.

– Sånn at vi får ned smitten og dermed kan lette på tiltakene også der dere bor, sa hun.

 

Fakta om regjeringens lettelser av nasjonale koronatiltak

Dette er endringene i regjeringens nasjonale koronatiltak fra 12. oktober:

* En trinnvis gjenåpning av breddeidretten for voksne over 20 år.

* Nasjonal skjenkestopp ved midnatt oppheves fra natt til 13. oktober.

* Inntil 600 personer kan være til stede samtidig på utendørsarrangementer, fordelt på grupper på inntil 200 personer. Det må være minst to meters avstand mellom hver gruppe.

* Det blir tilstrekkelig med ett sete mellom personer på arrangementer med fastmonterte seter.