Statskog endrer praksis etter Dagsavisens avsløring

Statskog endrer praksis etter at Dagsavisen påpekte hemmelighold av kjøperne av skog- og utmarkseiendommer.

– Din henvendelse har ledet til at vi oppdaterer informasjonen om solgte eiendommer med gårds- og bruksnummer, slik at innsynsmulighetene forenkles, skriver kommunikasjonssjef Trond Gunnar Skillingstad i Statskog i en epost til Dagsavisen.

Endringen gjør det mulig å finne navnet på alle kjøperne av eiendommene Statskog har solgt, ved å kontakte Kartverket.

Les også: Statskog vil ikke avsløre hvem som har kjøpt enorme skogområder

– Personvernhensyn

Som Dagsavisen nylig skrev, har Statskog gjennom det såkalte arronderingssalget solgt unna mer enn 540.000 dekar siden 2011, fordelt på godt over 200 eiendommer i store deler av landet. Statskog nøyer seg med å omtale kjøperne som «kommune», «Miljødirektoratet», «lokal» eller «andre», på oversikten som finnes på Statskogs nettsider.

Navn på hver enkelt kjøper har Statskog nektet å oppgi, og det vil fortsatt være praksisen.

– Statskog bidrar med informasjon så fremt det ikke strider mot personvern- eller forretningsmessige hensyn. Personvernhensyn tilsier at Statskog ikke offentliggjør navn på enkeltpersoner som har kjøpt eiendom i arronderingssalget, skriver Skillingstad i eposten til Dagsavisen, om dette.

Les også: Ja, vi elsker stillheten og rennende vann

Kartverket kan hjelpe

Det at navnene til kjøperne forblir hemmelige, vil likevel ikke være til hinder for å finne ut hvem de er. Kartverket har tidligere opplyst til Dagsavisen at hvis de får oppgitt gårds- og bruksnummer, vil det være nok til å kunne identifisere nye eiere av de aktuelle eiendommene.

Landbruks- og matminister Olaug Bollestad (KrF) har det overordnede ansvaret for arronderingssalget, i og med at Statskog er en instans underordnet Landbruks- og matdepartementet. Tidligere denne uka sa Bollestad til Dagsavisen at det allerede er «full åpenhet rundt hvem som er kjøpere». Nå blir denne åpenheten enda «fullere» i og med at Statskog endrer sin praksis.

– Alle eiendommer til salgs annonseres offentlig, påpeker Skillingstad.

– Informasjon om alle enkeltkjøp og kjøpere blir offentlig tilgjengelig ved tinglysing. Det er slik sett åpenhet rundt hvem som er kjøpere av Statskogs eiendommer. Statskog har ingen egeninteresse i å tilbakeholde denne informasjonen, fortsetter han.

Les også: God tur! Men har du råd?

– Har offentlig interesse

Arbeiderpartiets landbrukspolitiske talsperson, Nils Kristen Sandtrøen, har vært svært kritisk til Statskogs praksis så langt.

– Skogsalget er i seg selv dypt problematisk, og enda verre blir det når det er hemmelig hvem som er kjøperne. Dette går ut over muligheten til å få vite hva som skjer med vår felles natur, uttalte han nylig til Dagsavisen.

Skillingstad innser at arronderingssalget ikke bare har betydning for selger og kjøper.

– Salg av Statskogs eiendom har offentlig interesse. Derfor har Statskog aktivt publisert betydelig tilleggsinformasjon. Statskog har samlet og tilgjengeliggjort all informasjon om arronderingssalget på en egen nettside.

Så langt har denne informasjonen omfattet navn på eiendommen, kommune, fylke, annonseringsdato og størrelsen på den. Det har likevel ikke vært nok for Kartverket til å identifisere kjøperne, men det blir det altså en endring på nå, i og med at gårds- og bruksnummer blir inkludert.