Statsadvokaten avviser å ha bedt om ransaking i Black Box-saken

Statsadvokat Andreas Strand sier han aldri ba om ransaking i Black Box-saken og erkjenner at kommunikasjonen med politiet var for dårlig.

– Jeg har ikke bedt om noen ransaking, sier Strand til NRK.

Statsadvokaten varsler en gjennomgang av prosessen.

– Nå skal statsadvokaten og Oslo politidistrikt gjennomgå håndteringen av denne saken, og det skal gjøres i nær fremtid. Det er noe begge parter har tatt initiativ til, sier han.

Strand erkjenner at kommunikasjonen mellom ham og politiet var for dårlig.

– Sett i ettertid er jeg av den oppfatning at det skulle vært en bedre dialog mellom politiet og meg før de utferdiget siktelse og begjærte ransaking, sier statsadvokaten.

Les også: Kunstnere gjør opprør mot Erna (DA+)

Avviste ransakelsestillatelse

Forrige måned omgjorde Strand politiets henleggelse av saken mot det omstridte Black Box-teateret, som i desember ble anmeldt av justisminister Tor Mikkel Waras (Frp) samboer.

Onsdag forrige uke siktet Oslo-politiet kunstnerne bak forestillingen «Ways of seeing» for å ha krenket privatlivets fred. I tillegg bad politiet om tillatelse fra Oslo tingrett til å ransake både teaterdirektøren og de tre kunstnernes hjem og kontorer i jakten på bevis.

Tillatelsen ble imidlertid avvist av tingretten, som i sin kjennelse stilte spørsmål ved om grunnlaget for siktelsen dreier seg om straffbare forhold. Søndag ble saken henlagt på nytt, fordi intet straffbart forhold var bevist.

– Uryddig prosess

Halvard Helle, teaterdirektør Anne-Cecilie Sibues advokat, mener at siktelsesprosessen har vært svært uryddig og ønsker velkommen en grundig evaluering av prosessen.

– Prosessen har vært svært uryddig og reiser flere spørsmål som det vil være av betydning å få svar på. Det er viktig at påtalemyndigheten tar lærdom av slike feil for å unngå at de skjer igjen, sier Helle til NTB.

En rekke kulturorganisasjoner har refset siktelsen mot Black Box-teateret. Saken er en av de mest alvorlige inngrepene i kunstneres frihet noensinne i Norge, mener direktør Morten Gjelten i Norsk teater- og orkesterforening (NTO)

– At en teatersjef blir truet med husransakelse for å undersøke noe i forbindelse med en forestilling, kan jeg ikke huske har skjedd før i vår historie, sa Gjelten til NTB søndag.