Konsernsjef Helge Lund i Statoil under resultatpresentasjonen nylig. Selskapet har skrevet ned verdier for rundt 2 milliarder kroner knyttet til investeringer i Stockman.

Statoil ute av Stockman

Men ifølge Statoil fortsetter de en dialog med russerne om naturgassfeltet i Barentshavet

Den opprinnelige rammeavtalen for Stockman Development AG utløp 30. juni uten enighet om noen ny avtale. Statoil har derfor formelt gitt opp sine aksjer, som utgjorde 24 prosent av selskapet. Statoils konsernsjef Helge Lund og Statoil-direktør Torgeir Kydland er gått ut av styret i Stockman Development AG.

Det betyr derimot ikke at det norske selskapet er definitivt ute av det framtidige gigantprosjektet.

– Vi ønsker å presisere at selv om vi nå er formelt ute av prosjektet, er vi fremdeles i en dialog med Gazprom og ønsker å gå videre med prosjektet på en lønnsom måte, sier kommunikasjonsrådgiver Fredrik Norman i Statoil NTB.

Gazprom hadde 51 prosent av aksjene i Stockman Development AG, mens franske Total var tredje deleier med 25 prosent. De har for øvrig ikke gitt opp sine aksjer.

Stockman-prosjektet har lenge vært preget av endringer i planene, utsettelser og usikkerhet rundt kostnader og lønnsomhet. Statoil har vært bekymret for at innsatsen vil koste dem mer enn den er verdt.