Staten dømt for ulovlig bruk av glattcelle

ERSTATNING: Staten er dømt til å betale erstatning og oppreisning til en 44 år gammel mann for å ha holdt ham for lenge på glattcelle.

Justisdepartementet er dømt til å betale 540 kroner i erstatning og 25.000 kroner i oppreisning til mannen. I tillegg må departementet stå for saksomkostningene.

Ifølge dommen fra Oslo tingrett krenket staten mannens rettigheter da han ble holdt på glattcelle i fem døgn, tre døgn mer enn den tillatte grensa på 48 timer. Han ble pågrepet for besittelse av narkotika i februar i fjor.

Retten fastslår i dommen at isolasjon av fanger i politiarrest er «et system som har sviktet over mange år». Politiets egne tall viser ifølge dommen at 1.417 personer satt lenger på glattcelle enn tillatt i Oslo politidistrikt i fjor.

I dommen påpekes det også at bruken av glattceller i politiarresten i en årrekke har vært gjenstand for internasjonal kritikk.

Venstres justispolitiske talskvinne Iselin Nybø betegner dommen som et «pinlig» tap for staten. Venstre har fremmet et lovforslag i Stortinget om å stramme kraftig inn på bruken av glattceller. Forslaget skal opp til behandling i neste uke.

– Dommen er nok et eksempel på at Norge må endre lovverket og praksis knyttet til glattcellebruk, sier hun.

Justisdepartementet ønsket mandag ikke å kommentere saken.

– Vi ber om forståelse for at vi ikke kan kommentere en dom som ikke er rettskraftig, sier kommunikasjonssjef Gunnar A. Johansen til NTB.