Starter storkontroll av tungtransporten på grensa

Politiet, veivesenet og tollerne tar nå oppstilling på grenseovergangene til stortstilt kontroll av tungtransporten. Med all grunn, viser statistikken.

 

– Vi trommer sammen store mannskaper og akter å dekke opp en så stor del av døgnet som mulig disse dagene, sier fagleder Øyvind Grotterød hos Statens vegvesen på Svinesund til Dagsavisen Østfold.

– Er blitt bedre

Det bør gi resultater, forteller tallene. Hittil i år har veivesenets region øst kontrollert 24.383 tunge kjøretøy. Av disse har 10.809 fått en skriftlig reaksjon, som bot, anmeldelse eller en teknisk mangellapp. Hele 6.835 av disse har fått kjøreforbud med krav om utbedring av feil på stedet før de kan kjøre videre.

Fra søndag ettermiddag til og med torsdag står de tre etatene på kontrollpostene ved grenseovergangene på Svinesund og Ørje – spesielt på jakt etter bremsefeil, brudd på kjøre- og hviletid, mangelfull lastsikring og manglende vinterutrustning på bilene.

– Det er godt kjent at mange av de tyngre kjøretøyene som ikke tilfredsstiller krav til dekk eller kjettingbruk på norske vinterveier er utenlandske. Ofte er det økonomiske årsaker til det, men det skyldes også ren uvitenhet. Heldigvis opplever vi en forbedring etter mange års kontroll på grensene og en forbedring i bransjen også i Norge etter bruk av kontroller og kampanjer, forteller Grotterød.

2017 og 2016

Gjennom hele fjoråret kontrollerte Statens vegvesen region øst så mange som 30.458 tunge kjøretøy. 13.011 av disse fikk en skriftlig reaksjon, og av disse måtte 8.124 parkere inntil feilene var rettet.

Tilsvarende tall for 2016 var over 32.000 kontrollerte biler og over 8.300 kjøreforbud.