Samferdselsminister Marit Arnstad strør penger over vei og jernbane. FOTO: FREDRIK BJERKNES

Stappfulle tog i mange år

3,9 milli­arder kroner mer legges i sviller, skinner og veier neste år enn i år. Men med dagens tempo står ikke InterCity klar før om 25-30 år.

35,7 milliarder settes av til samferdsel i forslaget til statsbudsjett. Det er en økning på 3,9 milliarder, eller 12,4 prosent:

* * 17,8 milliarder går til vei, en økning på 1,6 milliarder. I tillegg kommer 9,6 milliarder kroner i bompenger.

* * 14,4 milliarder går jernbane, en økning på 1,8 milliarder.

Samferdselsminister Marit Arnstad (Sp) peker selv ut tre områder for Dagsavisen.

- Vi holder framdriften på alle de store jernbaneprosjektene. Så kommer veiutbyggingen, budsjettet gir oss mulighet til å starte opp alle prosjekter som er ferdig planavklart. Det tredje er belønningsordningen, en pott som blant annet skal gå til kollektivtiltak og utvikling av miljøvennlig transport i de store byene. 673,1 millioner kroner er satt av til dette neste år, en økning på hele 250 millioner kroner eller nær 64 prosent.

 

Boom i byene

Det er ventet en dramatisk befolkningsvekst i byene - innen 2040 vil Oslo og Akershus ha 450.000 flere innbyggere enn i dag. Uten en formidabel vekst i kollektivtilbudet blir det kø, kork og kaos.

KrF-leder Knut Arild Hareide, som også leder Stortingets transport- og kommunikasjonskomité, sier budsjettet representerer et løft, men avfeier påstander om «tidenes vei- og jernbanesatsing».

- Med dagens tempo vil det ta minst 20-25 å bygge ut InterCity, sier Hareide.

InterCity omfatter Oslo-Skien, Oslo-Lillehammer og Oslo-Halden. 90 prosent av togpassasjerene bor langs disse strekningene, der om lag to tredeler av strekningene mangler dobbeltspor.

- Naturvernforbundet hevder det vil ta om lag 30 år om bevilgningene fortsetter på dette nivået?

- Ja, det tror jeg stemmer, sier Hareide, men legger til at det er en forventning om at takten øker når Stortinget behandler transportplanen i februar-mars neste år.

 

- For dårlig

Venstres nestleder Ola Elvestuen, som også er samferdselsbyråd i Oslo, mener Intercity-triangelet først vil kunne ferdigstilles etter 2050 med dagens tempo.

- Det er for dårlig, og vil gjøre det vanskelig for Oslo å nå målet om at trafikkveksten skal tas kollektivt, sier Elvestuen.

En kvart milliard mer til kollektive prosjekter i storbyene følger opp klimaforliket. Men staten og Oslo har kranglet om betingelsene, og tross kjempevekst i antall kollektivreisende har Oslo til nå ikke nytt godt av ordningen.

 

Omstridt veisatsing

Et annet omstridt punkt i budsjettet er satsingen på vei.

- Nye motorveier parallelt med jernbane vil mer enn nulle ut de positive effektene av jernbanesatsingen, hevder Naturvernforbundets leder Lars Haltbrekken.

Knut Arild Hareide minner om Statens vegvesens anslag om at det vil koste 25-40 milliarder å fjerne forfallet på riksveinettet. Men bevilgningen til drift- og vedlikehold på riksveier øker med om lag 600 millioner kroner.

samfunn@dagsavisen.no