Stans i åpenheten i «åpenhetsdirektoratet»

Digitaliseringsdirektoratet, som er underlagt Kommunal- og moderniseringsdepartementet, ivrer for mer offentlig åpenhet, men bidrar ikke selv til det.

På tjenesten eInnsyn.no, som Dagsavisen nylig omtalte, skal i teorien alle og enhver kunne få oppdatert informasjon om hva som til enhver tid forgår i offentlige virksomheter, slik som Digitaliseringsdirektoratet. Dette direktoratet er underlagt Kommunal- og moderniseringsdepartementet og distrikts- og digitaliseringsminister Linda Helleland (H).

Men da Dagsavisen sjekket hva direktoratet har publisert av brev og dokumenter, oppdaget vi at det nyeste var datert så langt tilbake i tid som 19. november 2019, altså for nær tre måneder siden.

En rekke andre offentlige virksomheter er vesentlig bedre enn dette og har allerede publisert brev og dokumenter datert bare noen få dager tilbake i tid.

Les også: Statskog endrer praksis etter Dagsavisens avsløring

Har selv ansvaret

Digitaliseringsdirektoratet ble formelt opprettet 1. januar i år gjennom en sammenslåing av Altinn og en del av fagmiljøet for informasjonsforvaltning i Brønnøysundregistrene og avdelinger fra det tidligere Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi).

Digitaliseringsdirektoratet har blant annet ansvaret for nettopp eInnsyn, og jobber nå for å gjøre denne tjenesten bedre, senest ved å opprette et  styringsråd  for å utvikle denne tjenesten «i tråd med offentlig sektors og innbyggernes behov».

Bør ikke Digitaliseringsdirektoratet da, av alle, være oppdatert på eInnsyn?

– Ja, normalt publiserer direktoratet sin postjournal og alle åpne dokumenter i fulltekst via eInnsyn, svarer kommunikasjonsrådgiver Are Kvistad.

Les også: 234 dager uten togdokumenter

Kuttet forbindelsen

– Hvorfor gjør dere ikke det nå?

– I forbindelse med etableringen av det nye Digitaliseringsdirektoratet fra 1. januar, startet vi i høst flytting av all programvare, inkludert arkivsystemet, over til ny plattform. Vi måtte da kutte forbindelsen til eInnsyn midlertidig. Vi forventer at dette skal være løst snarlig, og da vil alle journalposter og dokumenter fra nedeperioden straks være søkbare på eInnsyn, svarer Kvistad.

– Hvor ofte legger dere ut brev og dokumenter?

– Normalt publiserer vi dokumenter løpende på eInnsyn, det vil si daglig.

Kvistad forsikrer at Digitaliseringsdirektoratet nå «gjør alt» for komme tilbake til normal prosedyre «med det første».