Stadig flere ungdommer havner på glattcelle

Antallet ungdommer som blir låst inn på glattcelle, øker. Fra 2017 til 2018 økte tallet med over 60 prosent, og økningen ser ut til å ha fortsatt i 2019.

I 2017 ble 366 ungdommer, altså personer mellom 15 og 18 år, satt i arrest. I 2018 hadde tallet økt til 594, skriver NRK.

Årsrapporten for 2019 er ikke ferdigstilt, men i løpet av de første fire månedene av 2019 lå tallet allerede på 322. Den markante økningen bekymrer Barneombudet.

– Arrest, og særlig glattcelle, er skadelig etter ganske kort tid, det vet vi. Derfor er det viktig at det tallet holdes lavt, sier seniorrådgiver Anders Cameron i Barneombudet.

Følg Dagsavisen på Facebook og Twitter!

Å låse inn så unge mennesker på glattcelle er noe politiet forsøker å unngå, sier seksjonsleder Elisabeth Rise i Politidirektoratet.

– Vi ønsker i utgangspunktet ikke å sette barn på glattcelle. Det er noe man gjør i ytterste, ytterste konsekvens for vår del. Da er det snakk om barn som har begått svært alvorlig kriminalitet, sier Rise.

Les også: Mener bruken av isolasjon i fengsler er Norges mest alvorlige menneskerettsutfordring