Stadig flere LO-medlemmer vil bytte ut dagens regjering

Fire av fem medlemmer i LO er ikke i tvil. De vil kaste regjeringen til statsminister Erna Solberg (H).

Det viser en fersk meningsmåling gjennomført av Opinion blant LOs medlemmer. Andelen som vil bytte ut regjeringen i LOs rekker har ikke vært høyere siden denne tidsserien startet i februar 2017.

Det er også færre som vil beholde dagens regjering – fra 21 prosent i februar til 16 prosent i juni.

– Andelen arbeidsfolk som vender Høyre-regjeringen ryggen øker. Dette er en klar marsjordre fra våre medlemmer. Vi skal jobbe for at dagens regjering må byttes ut, slår LO-leder Hans-Christian Gabrielsen fast overfor FriFagbevegelse.

Fornøyd Ap-leder

Spørsmålet til LO-medlemmene i undersøkelsen var som følger: «Norge har i dag en regjering med Høyre, Frp, Venstre og KrF. Vil du bytte ut dagens regjering med en annen regjering, eller beholde dagens regjering?»

Et klart flertall – 80 prosent av medlemmene – svarte at de er for et regjeringsskifte. I tilsvarende meningsmåling i august 2017 ville 70 prosent av LO-medlemmer bytte ut regjeringen.

– Dette handler om å bekjempe økende forskjeller, motvirke sentralisering og motstanden mot privatisering og kommersialisering av velferdstjenester. Disse sakene føyer seg sammen med arbeidslivspolitikken som vi har vedtatt. Jeg er veldig glad for at et rekordhøyt antall av LOs medlemmer nå vil bytte ut regjeringen, sier Ap-leder Jonas Gahr Støre til FriFagbevegelse.

Arbeidstakere til valg

Oppslutningen i LOs rekker, og det faktum at fire av fem medlemmer er for et regjeringsskifte, gjør Ap-lederen optimistisk for framtiden.

– Til høsten går hundretusener av arbeidstakere til valg. Vil de ha en arbeidsgiver som prioriterer heltid og benytter seg av Oslo- eller Telemarksmodellen etter inspirasjon fra Skien, som tidlig gikk foran med langt strengere seriøsitetskrav i sine offentlige kontrakter? Vil de ha politisk vilje til å rydde opp i arbeidslivet? De politiske alternativene er så pass klare nå, mener Støre.

– Regjeringen har prioritert de aller rikeste og latt det gå utover vanlige folk. Våre medlemmer ser også en regjering som sier nei til rettferdig pensjon for alle og en privatiseringsiver som ikke er til det bedre for fellesskapet, mener LO-lederen.

Ledighet viktigst

Det er flere eksempler på at dagen regjering ikke er på lag med vanlige arbeidsfolk, mener Hans-Christian Gabrielsen.

Han spør hvorfor arbeidsfolk med lang pendlervei skal betale mer for at regjeringen kan kutte milliarder i formuesskatt.

Kutt i fagforeningsfradraget og arbeidsavklaringspenger (AAP) er andre eksempler på smålige kutt, ifølge LO-lederen.

De viktigste sakene

Å bekjempe arbeidsledighet, etterfulgt av pensjon, sykelønn, jobbskaping, likestilling og sosial dumping, topper lista over prioriterte saker for LOs medlemmer.

Disse sakene er vurdert som viktigere for valg av parti enn integrering av flyktninger, statlig eierskap og midlertidige stillinger nå – sammenlignet med tilsvarende meningsmåling i februar i år.

Siden Opinion begynte sine meningsmålinger for LO i februar 2017, har andelen som har villet bytte ut regjeringen variert fra 62 prosent til 75 prosent i februar 2019. 80 prosent er altså en ny toppnotering.

De yngre vil i langt større grad enn de eldre beholde regjeringen. Hvert tredje medlem under 30 år har ingenting imot at dagens regjering styrer landet videre.

Opinion spurte 500 LO-medlemmer hva de synes om regjeringsspørsmålet.