Stadig færre på AAP

Antallet personer som får arbeidsavklaringspenger fortsetter å synke etter at regjeringen strammet inn regelverket.

I en pressemelding skriver Nav at 115.424 personer fikk arbeidsavklaringspenger (AAP) ved utgangen av tredje kvartal. Det er en nedgang på 3.500 personer fra forrige kvartal, som tilsvarer en reduksjon på tre prosent.  

– Utviklingen i 2018 var preget av en tydelig nedgang i tallet på mottakere av arbeidsavklaringspenger på nesten 17.000 personar. Totalt sluttet over 68.700 personar å få arbeidsavklaringspenger i 2018, og av de var 38 prosent i jobb seks månader senere. Det er en økning på 2.300 personer fra 2017. Mange av dem kombinerte arbeid med ytelse eller oppfølging fra NAV, sier arbeids- og velferdsdirektør Sigrun Vågeng.

Innstrammingen i AAP-regelverket trådte i kraft 1. januar 2018. Makstiden for å motta folketrygdytelsen ble kuttet fra fire til tre år. Vilkårene for å få forlengelse ble også kraftig skjerpet. I en rekke saker har Dagsavisen belyst konsekvensene av innstrammingen. Leger, advokater, foreninger og enkeltpersoner har fortalt at mange har endt på økonomisk sosialhjelp og havnet i en fortvilet situasjon som følge av regelendringene.

Les også: NHO: – Regjeringen må rydde opp og løse AAP-krisen

Flere uten arbeid eller Nav-ytelse

3,4 prosent av befolkningen i alderen 18 til 66 år fikk AAP per september 2019, og Nav skriver at reduksjonen man så i 2018, holder fram i 2019, men «i noe mindre grad». Så langt i år har det vært en nedgang på 8.600 personer. 

Blant dem som sluttet å få AAP i 2018, var det rundt 26.000 som var registrert i et arbeidsforhold seks måneder senere. Nav skriver at det er en økning på 2.3000 personer sammenlignet med 2017. Flertallet kombinerer arbeid med andre ytelser eller oppfølging fra Nav. 

Ifølge Nav er det størst økning i gruppen som står registrert med bare nedsatt arbeidsevne seks måneder etter de sist fikk AAP.

I 2018 var det 10.700 personer som var i denne gruppen, som er 4.300 flere personer enn i 2017. 

Les også: Langt færre får AAP etter regjeringens innstramming

Flere over på uføretrygd

Seks måneder etter avgang fra AAP, står nesten 24.400 personer registrert med uføretrygd uten registrert avtalt arbeid. Det er en økning på 4.200 personer fra 2017, ifølge Nav. 

Av pressemeldingen går det fram at det er blitt en reduksjon av antallet AAP-mottakere i alle landets fylker.

Nedgangen er størst i Telemark og Nordland.

Les også: Elin måtte velge mellom medisiner og mat