Leder i Allmennlegeforeningen, Tom Ole Øren, sier de får stadig flere bekymringsmeldinger om at det er vanskeligere å rekruttere nye leger til mer sentrale strøk.

Stadig færre fastleger ønsker å jobbe utenfor storbyene

Allmennlegeforeningen er bekymret over stort gjennomtrekk.

Av NTB

Leder i Allmennlegeforeningen, Tom Ole Øren, sier til P4 de får stadig flere bekymringsmeldinger om at det er vanskeligere å rekruttere nye leger i en rekke byer utenom de største byene, og at trenden brer seg over hele landet.

Øren peker på høyere press, flere plikter og lavere pasientgrunnlag. I tillegg forbindes det ofte med stor privatøkonomisk risiko å etablere seg.

– I en etableringsfase der mange stifter familie og kjøper hus, så blir det vanskelig, sier han.

Uten lege

I Lillehammer sto nylig et legekontor uten lege i én uke, hvilket førte til at 700 pasienter i realiteten var uten legetilbud, skrev Gudbrandsdølen Dagningen forrige uke.

Samtlige fastlegehjemler i Lillehammer er besatt av privatpraktiserende leger som har fastlegeavtale med Lillehammer kommune. Legene er dermed selvstendig næringsdrivende uten fast lønn.

– Å være fastlege er ikke lenger så attraktivt, særlig ikke for unge og nyutdannede leger. For det medfører et stort faglig press, foruten at det også kan være forbundet med privatøkonomisk risiko, sa kommuneoverlege Morten Bergkåsa til avisen.

Følg Dagsavisen på Facebook og Twitter!

Ansvar

Avdelingsdirektør for helse og velferd i Kommunenes interesseorganisasjon KS, Åse Laila Snåre, forstår problemet:

– Kommunene har et ansvar for å sørge for at alle får nødvendig helsehjelp. Og det kan godt tenkes at noen bør basere fastlegeordningen på kommunalt ansatte leger, sier hun til P4.  (©NTB)