SSB: Flere barn ble siktet for lovbrudd i fjor

Nesten 3.000 barn under 15 år ble siktet for lovbrudd i fjor. Det er en økning på 52 prosent siden 2015, ifølge Statistisk sentralbyrå (SSB).

122.690 menn og 20.752 kvinner ble siktet for lovbrudd i fjor, ifølge SSB.

I alt 2.928 under 15 år ble i 2019 siktet for lovbrudd, noe som er 52 prosent flere enn i 2015. Alle disse sakene henlegges av politiet da den kriminelle lavalderen er 15 år.

Vi må tilbake til 2010 for å finne et høyere antall barn som er registrert for å ha begått lovbrudd.

Butikktyveri

Tallene viser at drøyt 1.100 barn under 15 år fikk mer enn 1.500 siktelser for tyveri i fjor, de aller fleste for butikktyveri.

I alt 867 barn i aldersgruppen 5–14 år ble siktet for vold og mishandling i 2019.

I alt ble det tatt ut over 1.200 siktelser i denne kategorien, de aller fleste mot barn mellom 13 og 14 år.

Vold og mishandling

De siste årene har flere ungdom mellom 15 og 17 år blitt siktet. Særlig gjelder dette for vold og mishandling.

I alt 950 forskjellige personer i alderen 15–17 år fikk 1.600 siktelser for vold og mishandling i fjor. Dette er henholdsvis 39 og 54 prosent flere enn i 2016.

Færre narkotikalovbrudd

Ser man på de totale tallene for i fjor, var det 24.000 oppklarte narkotikalovbrudd. Her ble 8.000 avgjort med forelegg, og 10.900 endte med tiltale i domstolene.

Dette er 45 og 35 prosent færre enn i 2014.

33.800 tilfeller av vold og mishandling ble ferdig etterforsket i 2019. Det er nesten 4 prosent flere enn året før og nesten 10 prosent flere enn i 2017.

I tilfeller av mishandling i nære relasjoner er tallene relativt like de fire siste årene, men det er færre saker som ender med tiltale i domstolene, eller på annen måte blir oppklart.

Henleggelser

I løpet av de siste tre årene er flere anmeldte lovbrudd henlagt der hovedbegrunnelsen har vært manglende saksbehandlingskapasitet.

Det er særlig tyverier og andre vinningslovbrudd, som bedrageri, som på denne måten henlegges som uoppklarte lovbrudd. Det er også en økning av anmeldelser av vold, trusler og annen hensynsløs atferd som henlegges av samme grunn, ifølge SSB.

PS! Du leser nå en åpen artikkel. For å få tilgang til alt innhold fra Dagsavisen, se våre abonnementstilbud her.