Spray for livet

Nesespray redder liv ved overdoser. Derfor bør folk flest få denne sprayen, mener Kirkens Bymisjon.

Forslaget lanseres i anledning verdens overdosedag, lørdag.

– Vi anbefaler at Nalokson nesespray blir gjort gratis tilgjengelig for publikum gjennom apotekene, sier Kirsten Frigstad, leder av Kirkens Bymisjons tilbud «24sju», til Dagsavisen.

– Vil utgjøre en forskjell

– I dag deles nesesprayen ut av virksomhetene i rusfeltet til rusmiljøet, og blir brukt til «kameratredning». Det er mange rusavhengige som sier at de har fått vekket kameraten sin på denne måten. Vi har også vekket opp folk, forteller Frigstad.

– Hvorfor er det da nødvendig å la folk flest få tilgang til denne nesesprayen?

– Vi vet at de fleste fatale overdoser skjer når rusavhengige er alene i egen bolig, men dette gjelder ikke for alle overdosedødsfallene. Det er også folk som dør i det offentlige rom. Da kan det å utstyre folk flest med nesespray utgjøre en forskjell. Ethvert menneske vi redder er verdt det, svarer Frigstad.

– Vil det ikke være vanskelig for lekfolk å finne ut at det virkelig dreier seg om en overdose, og bruke denne nesesprayen?

– Hvis du ser en bevisstløs person på gata behøver det ikke å være en overdose, eller en rusavhengig. Det kan være et hjerteinfarkt eller andre årsaker til at vedkommende er bevisstløs. Men nesesprayen skader ikke hvis det viser seg at det ikke er en overdose, og det er enkelt å bruke den, svarer Frigstad.

Følg Dagsavisen Oslo på Facebook!

Dosen som sprayes inn i neseboret, virker slik at effekten av opiatrusmidler, slik som heroin, stanses. Dermed kan den det gjelder bringes tilbake til livet igjen.

Kirkens Bymisjon gir generelt sett disse fem rådene til den som måtte komme over en bevisstløs person, og det oppstår mistanke om en overdose:

Sjekk om vedkommende puster.

Sett en dose Nalokson hvis personen er livløs.

Ring 113.

Start hjertekompresjon.

Vær hos personen til helsepersonell kommer.

– Vi har råd

– Blir det ikke veldig dyrt å utstyre alle som ønsker det med gratis nesespray?

– Hvor dyrt er et dødsfall? Dette har vi råd til. Vi har råd til å redde liv, svarer Frigstad.

De nyeste offisielle tallene viser at 247 personer døde av overdoser i Norge i 2017, 43 av dem i Oslo. Dette var 13 prosent færre enn i 2016.

«Nedgangen fant sted i kommunene i pilotkommunenettverket i Nasjonal overdosestrategi 2014-17. Dette er samtidig de kommunene der overdosestrategiens naloksonprosjekt har utplassert nesespray. I resten av landet var det en svak økning av overdosedødsfall i 2017», konstaterer Helsedirektoratet.

– Opp til kommunene

– Nalokson redder liv, fastslo helseminister Bent Høie (H) da det i mars ble kjent at regjeringen ville styrke det nevnte naloksonprosjektet med 5 millioner kroner.

Statssekretær Maria Jahrmann Bjerke (H) i Helse- og omsorgsdepartementet, opplyser at ett av tiltakene i regjeringens fireårige overdosestrategi, er å gjøre Nalokson nesespray tilgjengelig i alle byer i Norge der det er sprøytebruk.

– Vi synes det er positivt at Kirkens Bymisjon som er så tett på miljøet i Oslo, kommer med forslag til hvordan vi kan gjøre tilgjengeligheten for Nalokson enda bedre, fortsetter Bjerke.

Forslaget om at hvem som helst bør få tilgang til denne nesesprayen, tar hun ikke stilling til.

– Målet er at nesesprayen skal bli tilgjengelig og kostnadsfri i alle kommuner med sprøytebruk. Det er opp til kommunene å vurdere hvordan de kan gjøre nesesprayen mest mulig tilgjengelig, sier Bjerke.