Sjeføkonom Elisabeth Holvik i Sparebank 1 Gruppen. FOTO: NTB SCANPIX

Spår uendret rente i lang tid

NORGES BANK: Det er liten grunn til å forvente noen renteendring fra Norges Bank denne uka.

- Renta vil bli holdt uendret lenge, sier sjeføkonom Elisabeth Holvik i Sparebank 1 Gruppen.

Hun peker på en rekke faktorer som gjør det lite sannsynlig med noen renteøkning med det første. Utsiktene til lavere oljepriser er ett moment som peker i denne retningen.

- Oljeprisfallet vil trolig forsterke fallet i oljeinvesteringer, og det gjør at vi får en svakere vekstimpuls i norsk økonomi, sier Holvik.

Siden i sommer har prisen på olje falt fra 115 til under 90 dollar fatet. Flere analytikere venter at prisen kan stabilisere seg på et lavt nivå.

Holvik peker også på at veksten i verdensøkonomien ikke har kommet tilbake til samme nivå som før finanskrisen.

Heller ikke professor Steinar Holden ved Universitetet i Oslo tror styringsrenta på 1,5 prosent vil bli endret i denne omgangen.

- Utsiktene er blitt litt dårligere siden forrige rentemøte, men endringene er ikke veldig store, sier han.

Han peker på at Norges Bank ikke lar kortvarige endringer i oljepris og aksjekurser påvirke rentesettelsen. Men hvis oljeprisen faller videre og blir liggende lavt, kan det føre til en rentesenkning lenger fram i tid.

Rentebanen kan bli senket noe på møtet torsdag, tror Holden. Han mener likevel det er mest sannsynlig at også den blir liggende uendret. (NTB)