Arbeiderpartiet vil ikke lenger investere oljepenger i kull. Det kan partiet få Stortinget med seg på. Bildet viser et kullkraftverk i tyske Rheidt. FOTO: WOLFGANG RATTAY/NTB SCANPIX

Spår at kull vil gå fra gull til null

OLJEFONDET: Norge vil unngå milliardtap ved å selge seg ut av alle energiselskaper som baserer seg på kull, olje og gass, mener professor Jørgen Randers.

- Det vil komme et dramatisk fall i verdien på energiselskaper som baserer seg på fossile brennstoff. Dette kan skje brått eller la vente på seg, men det vil skje, sier Randers.

- For Norge vil det derfor være kommersielt nyttig å selge seg ut før alle de andre investorene bestemmer seg for å gjøre det samme. Da kommer det til å bli «trangt ved døren», og det er ikke sikkert at alle da får solgt seg ut, fortsetter Randers.

Han er professor i klimastrategi ved Handelshøyskolen BI og tidligere leder av det regjeringsoppnevnte Lavutslippsutvalget.

 

Ap vil ut av kull

Arbeiderpartiets overraskende forslag om at Statens pensjonsfond utland må trekke seg ut av alle kullselskaper, kan føre til at verdifallet på de fossile energiselskapene blir framskyndet, tror Randers.

- Vi har visst lenge at kull er det suverent farligste brenselet når det gjelder utslipp som skaper global oppvarming. Vi mener at Norge bør bestemme at vårt pensjonsfond ikke investerer sine penger i kullselskaper, uttalte Jonas Gahr Støre, nestleder i Stortingets finanskomité for Ap, til NRK mandag kveld.

Hans utspill kommer bare dager før en ny rapport om hva som er ansvarlig investeringspraksis, blir lagt fram av Strategirådet for Statens pensjonsfond utland. Strategirådet, som ledes av Elroy Dimson, professor emeritus ved London Business School, har fått oppdraget om å legge fram en slik rapport av Finansdepartementet.

Formålet med strategirådet er å bidra til å styrke legitimiteten til og grunnlaget for den langsiktige investeringsstrategien for Statens pensjonsfond utland, går det fram av Finansdepartementets nettsider.

Finansminister Siv Jensen (Frp) mottar rapporten førstkommende mandag.

Per dags dato har Statens pensjonsfond utland, også kjent som Oljefondet, investert rundt 55 milliarder kroner i selskaper som driver med virksomhet knyttet til kull som energikilde.

- Hadde vi vært sleipe nok, burde vi ha solgt oss ut før Støre begynte å snakke om dette, for bare det å snakke om et nedsalg vil sannsynligvis bidra til å senke prisen på de aktuelle energiselskapene. Det Støre sier, sender et voldsomt kraftig signal til resten av verden, for det jo snakk om et av verdens aller største fond, sier Randers.

- Hva synes du om forslaget?

- Aldeles førsteklasses! Helt fantastisk! svarer Randers.

- Dette kommer ikke til å løse klimaproblemet, men det er et fantastisk flott forslag fordi det viser at folk har forstått at hvis vi fortsetter å slippe ut klimagasser i det samme tempoet som nå, kommer vi til å etterlate en veldig problematisk klode til våre barn og barnebarn, tilføyer han.

 

- Ikke forenlig

Aps ønske om å trekke Oljefondet ut av kullselskapene, innebærer at det nå er flertall for dette på Stortinget, konstaterer både WWF-Norge og Bellona.

Hans Olav Syversen, finanspolitisk talsmann for KrF, er blant dem som applauderer Aps utspill.

- Oljefondet bør ikke foreta investeringer som ikke er forenlige med den globale klimamålsettingen om maksimalt to graders temperaturøkning, sier han.

Syversen viser til at både KrF og Venstre i forvaltningsmeldingen om Oljefondet i vår ville utrede den finansielle og klimamessige risikoen ved at Oljefondet er tungt inne i både kull- og oljeselskaper.

SV og Miljøpartiet De Grønne bidrar til stortingsflertallet. WWF-Norge tror dessuten at representanter både fra Høyre og Frp vil stemme for saken.

- Dermed kan Finansdepartementet sende instruks til Statens pensjonsfond utland om hvordan porteføljen skal investeres. Departementet behøver ikke gå via Stortinget, mener Janne Stene, leder for Bellonas arbeid for renere energi.

- Er du enig med Randers i at verdien til de fossile energiselskapene vil falle dramatisk?

- Vi har jo allerede sett kraftige kursfall for de store energiselskapene i Europa de siste par årene. Mange sliter virkelig tungt og er nødt til å gjennomføre kjappe omstillinger, ellers vil de få store problemer med å overleve, svarer Stene.

Marius Holm, daglig leder i miljøstiftelsen Zero, konstaterte at «det grønne skiftet er i gang», da han åpnet den åttende Zero-konferansen i Oslo i går.

- Mot markedskreftene er fossilindustrien hjelpeløst fortapt, sier Holm.

 

Sol, vind og vann

Randers mener det er selvsagt hva som kommer til å erstatte de fossile energikildene.

- Det er det ikke vanskelig å svare på lenger. I 2100 er det ikke lenger noen som brenner kull, olje og gass. Det vil kun være vindmøller, solpaneler, vannkraft, biomasse og et lite element av kjernekraft, men ikke de vestlige landene. Allerede er det bygget veldig mye vindkraft, og den utviklingen vil fortsette. Solenergi vil øke veldig kraftig og gradvis bli billigere. Samtidig kommer det å bli bygd en del gass, men bare som backup for når det ikke er sol eller vind.

- Men trenger vi virkelig å selge oss ut av kullkraften allerede nå?

- Selv i en verden som gir f*** i togradersmålet, vil det å selge seg ut være et godt råd. Verdens energiselskaper har allerede bokført mer enn dobbelt så mye kull, olje og gass som vi kommer til å bruke. Mesteparten av den anslåtte verdien av energiselskapene er derfor bare verdt luft, svarer Randers.

 

Satser på teknologi

Det var bygd opp store forventninger da statsminister Erna Solberg (H) for første gang skulle presentere den nye regjeringens klimapolitikk på Zero-konferansen i går. Men Solberg leverte ingen store klimanyheter og bidro selv til å nedjustere forventningene i sin tale.

- Jeg skulle gjerne kommet med store planer, men vi har bare sittet i regjering i tre uker og trenger mer tid, sa hun.

Likevel slo hun fast at klimaforliket skal styrkes. Regjeringen vil bekjempe klimaendringene med både nasjonale og internasjonale kutt og større investeringer i forskning og innovasjon.

- Betydningen av ny teknologi kan ikke undervurderes, sa Solberg.

tor.sandberg@dagsavisen.no