Sp sier ja til pensjon fra første krone

Senterpartiet har nå bestemt seg for å støtte prinsippet om å gi pensjonsopptjening fra første krone. De ber regjeringen sette ned et partssammensatt utvalg for å få det til.

 

Av Helge Rønning Birkelund/FriFagbevegelse

Det har lenge vært uavklart om Senterpartiet ville støtte sine gamle regjeringskamerater i Arbeiderpartiet og SV i kravet om pensjon fra første krone. Nå har de bestemt seg for å si ja – men forslaget er ikke sikret flertall av den grunn.

I dag er det slik at du bare har rett til tjenestepensjon for den delen av lønna som overstiger Folketrygdens grunnbeløp på 96.883 kroner.

Det betyr at en ansatt med lav lønn ikke får pensjonsopptjening på en langt større andel av lønnen enn en ansatt med høy lønn. Venstresiden og fagbevegelsen mener regelverket med dette har en innebygd urettferdighet (se faktaboks).

Deadline for innstillingen om forslaget om pensjon fra første krone nærmer seg. KrF blir tungen på vektskålen nå når også Senterpartiet har bestemt seg.

En fast linje

Stortingsrepresentant Sigbjørn Gjelsvik (Sp) mener vedtaket som stortingsgruppa fattet onsdag er i tråd med en linje partiet har hatt.

– Det er svakheter i dagens pensjonssystem er knyttet til å få en rettferdig fordeling. Prinsippet om pensjon fra første krone er et legitimt krav, men det er samtidig snakk om å gjøre det på en god og forankret måte. Derfor vil det være fornuftig at regjeringen tar den ballen videre i et initiativ overfor partene i arbeidslivet slik at man kan få brede løsninger som kan stå seg over tid, sier Sigbjørn Gjelsvik til FriFagbevegelse.

Finanskomiteen skal levere sin innstilling tirsdag 29. januar.

I sine merknader til forslaget skriver Senterpartiet at partiet er positivt til endringer i pensjonssystemet som bidrar til bedre sosial fordeling, større insentiver til arbeid, forenkling og avbyråkratisering. Pensjon bør prinsipielt opptjenes fra første krone og en slik endring bør forankres bredt og gjennomføres på en måte som sikrer stabile og trygge pensjoner og arbeidsplasser, mener partiet.

– Det er Stortinget som lovfester endringer i pensjonssystemet, men det er tradisjon for at dette skjer ved brede forlik i Stortinget eller etter at partene i arbeidslivet i forbindelse med et lønnsoppgjør er blitt enig om å be myndighetene foreta eller utrede endringer, mener Gjelsvik.

Senterpartiet skriver i sitt forslag at «Stortinget ber regjeringen sette ned et partssammensatt utvalg som skal komme med forslag som sikrer mer rettferdig pensjon for lavinntektsgrupper og ivaretar prinsippet om pensjon fra første krone»

I et tilleggsforslag heter det at «Stortinget ber regjeringen gå gjennom dagens pensjonsregelverk med tanke på å redusere unødvendig administrasjonskostnader, byråkrati og byrder for mindre bedrifter, organisasjoner, lag og foreninger samt sikre at endringer i regelverket ikke innebærer økt byråkrati for slike virksomheter».

Les også: Rødt står mot blått i pensjonsstriden

– Er utredet nok

Arbeiderpartiets finanspolitiske talsperson, Rigmor Aasrud, vil ha mer fortgang i sakene og mener utredninga fint kan droppes.

– Jeg ser ingen grunn til at dette skal utredes noe nærmere. Det er allerede utredet mer enn godt nok, mener Aasrud.

– Pensjon var også tema i lønnsoppgjøret i 2018 uten at partene kom til enighet. NHOs daværende direktør, Kristin Skogen Lund, uttalte da at pensjonsspørsmålene var en sak for lovgiver. Det er derfor vanskelig å se at enda en utredning vil løse pensjonsspørsmålet for den ene millionen arbeidstakere som ikke tjener opp pensjon fra første krone, mener Aasrud.

Første nestleder i LO, Peggy Hessen Følsvik, har følgende kommentar:

– NHO har avvist dette spørsmålet gjennom flere lønnsoppgjør, hvordan skal vi da løse urettferdighetene med et slikt utvalg, spør hun.

– Senterpartiet viderefører med dette ballkastningsstrategien til NHO. I mellomtiden taper de aller lavest lønte pensjon for hver dag som går. Nå haster det å løse denne floken. (FriFagbevegelse)

Les også: – KrF må sikre at en ny regjering gir én million nordmenn høyere pensjon, sier LO-lederen