Ansatte i Nav reagerer på at kaoset i etaten ikke får konsekvenser. FOTO: NTB SCANPIX

Sosialhjelpsmottakere kan bli fratatt støtte

Regjeringen vil innføre lovfestet aktivitetsplikt for sosialhjelpsmottakere. De som unndrar seg, vil bli straffet økonomisk.

Lovforslaget som ble lagt fram fredag tallfester ingen konkret, nedre grense for hvor lite den enkelte kan sitte igjen med av sosialhjelp.

Med andre ord står kommunene så å si fritt til selv å avgjøre hvor hardt sosialhjelpsmottakere som bryter vilkårene skal straffes. Departementet understreker imidlertid at «stønaden ikke vil kunne reduseres til et uforsvarlig lavt nivå».

– Det foreligger fortsatt en rett til en stønad som sikrer et forsvarlig livsopphold for mottakeren og eventuell familie, framholdes det.

 

Les også: Vurderer generalstreik mot regjeringen

 

Stiller krav

Om lag to av tre kommuner har allerede innført vilkår om aktivitet, men regjeringen vil altså gjøre dette til en lovfestet plikt for alle. Syke mennesker og pensjonister er blant dem som skal unntas fra aktivitetsplikten.

– Men er du et ungt menneske som har droppet ut av skolen, snudd døgnet og blitt bestevenn med Playstation-maskinen din, så bør du bli stilt visse krav til, sier arbeids- og sosialminister Robert Eriksson (Frp).

– Å bli møtt med krav og forventninger er positivt for alle. Det gjør det mulig å vise hva som bor i hver enkelt av, tilføyer han.

 

Les også: Foreslår midlertidig ansettelse i inntil ett år

 

Opp om morgenen

Eriksson understreker at aktiviteten den enkelte må delta i, skal være relevant og arbeidsfremmende.

– Alle skal opp om morgenen, men aktiviteten skal også være meningsfull, sier han.

Eriksson mener den enkelte kommune må finne fram til egnede aktiviteter for sine sosialhjelpsmottakere, helst i tett samarbeid med det lokale næringslivet.

Han vegrer seg for å angi hva han mener vil være en lite meningsfull aktivitet, men han sier at aktiviteten ikke behøver å være arbeidsrettet.

Ikke nok

– For rusmisbrukere kan en del av aktivitetskravet være oppfølging av helsetjenesten, sier Eriksson.

I høringsrunden var det flere instanser som påpekte at sosialhjelpsmottakere alt i dag får aktivitetstilbud og oppfølging uten at det stilles vilkår i vedtaks form. Det bør i framtiden ikke være godt nok, mener departementet.

– Hensynet til stønadsmottakernes rettssikkerhet tilsier at krav om aktivitet skal framgå av vedtak med de rettigheter til klage og overprøving det medfører, poengteres det i lovforslaget. (©NTB)