SVs Bård Vegar Solhjell mener Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité ikke kan legge seg bort i arbeidsrettslige spørsmål, men likevel kreve en redegjørelse av samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen håndtering av saken hvor hans tidligere kommunikasjonssjef fikk beskjed om at hun var uønsket i sin stilling. FOTO: OLE GUNNAR ONSØIEN/NTB SCANPIX

– Solvik-Olsen må svare

Stortingets kontrollkomité må kreve en skriftlig redegjørelse fra samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen, mener Bård Vegar Solhjell (SV). Han får støtte fra flere partier.

 

Av Marie Melgård og Sofie Prestegård

Dagens Næringsliv har i en rekke artikler skrevet om at samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen var så misfornøyd med kommunikasjonsavdelingens avdelingsleder, ekspedisjonssjef Anne Marie Storli, at han ba om at hun ble fjernet fra stillingen. Ifølge DN var bakgrunnen blant annet at Storli satte grenser for partipolitisk bistand, som Solvik-Olsen mislikte. Arbeidsrettsekspert Jan T. Dege kaller fjerningen et grovt arbeidsrettslig overtramp i lys av en slik embetsstilling har et grunnlovsfestet vern.

Stortinget kontroll- og konstitusjonskomité skal drøfte saken når de møtes neste uke. SV har allerede bestemt seg for hva de vil.

DAGENS LEDER: Rolleforståelse

Vil sende brev

– Jeg vil gå inn for at kontroll- og konstitusjonskomiteen skal sende brev og be om at statsråden redegjør for hva som har skjedd i saken, sier SVs Bård Vegar Solhjell til Dagsavisen.

Han understreker at det ikke er kontrollkomiteens oppgave å gå inn i de arbeidsrettslige sidene av saken, men at det er i komiteens interesse å se på Solvik-Olsens håndtering og forståelse av skille mellom politisk ledelse og embetsverk.

– Derfor er det viktig med en redegjørelse fra statsråden, sier Solhjell.

Han oppfordrer Solvik-Olsen til å være åpen om prosessen og hans egeninvolvering.

– Jeg anser han for å være en åpen og mediesøkende politiker, jeg tror det ville vært nyttig og riktig om han sto fram og forklarte, innenfor arbeidslivets og personvernets rammer, om det har vært politisk dimensjon i saken, slik det er hevdet, og på hvordan han selv ser på skille mellom politikk og embetsverk.

Solvik-Olsen benekter

KrFs representant i komiteen, Hans Fredrik Grøvan, er også for å sende brev til samferdselsministeren.

– Vi har hatt lav terskel for å sende spørsmål til statsråder, det synes jeg vi skal ha her også. Det er fortsatt mye vi ikke har svaret på, derfor kan vi utfordre Solvik-Olsen på å gi sin versjon av saken, sier han.

Grøvan understreker at han ikke nødvendigvis ønsker å åpne kontrollsak mot Solvik-Olsen.

– Jeg er i tvil om det er grunnlag for å åpne en sak, men det vil vi vite mer om dersom vi får svar fra Solvik-Olsen selv, sier Grøvan til Dagsavisen.

– Jeg ga aldri gitt ekspedisjonssjef Anne Marie Storli beskjed om å utføre partiarbeid. Ei heller ikke kommunikasjonsavdelingen, sa Solvik Olsen på Dagsnytt 18 i går kveld.

Men det har vært visse samarbeidsutfodringer mellom politisk ledelse og kommunikasjonsavdelingen, noe jeg har påpekt flere ganger. Vi får ikke den leveransen vi forventer. Og det har ikke noe med partipolitikk å gjøre, sa han videre.

LES KOMMENTAR: Solkongene (Irene Halvorsen)

Ap diskuterer i dag

Etter det Dagsavisen forstår skal Arbeiderpartiets fraksjon i kontroll- og konstitusjonskomiteen møtes i dag for å drøfte Aps holdning til saken. Leder av kontrollkomiteen, Aps Martin Kolberg, vil ikke kommentere saken før den skal diskuteres i komiteen. Etter det Dagsavisen forstår, er det ikke utenkelig at også Ap støtter oppom at det sendes brev til samferdselsministeren.

Rasmus Hansson i Miljøpartiet De Grønne sier han foreløpig ikke oppfatter at Solvik-Olsen er en prioritert sak for komiteen.

– Det kan godt hende vi vil støtte å sende et brev for å få belyst saken. Vi vil høre på diskusjonen i komiteen, sier Hansson.

Venstres Abid Raja skriver i en SMS at Venstre forholder seg til saken når den skal opp i kontroll- og konstitusjonskomiteen.

LES OGSÅ: Rødgrønne politikere stiller spørsmål ved oppsigelse

Krever sannhet

Senterpartiets Marit Arnstad og Liv Signe Navarsete har begge selv sittet i Ketil Solvik-Olsens stol. De mener samferdselsministeren nå må komme med noen svar.

– Nå er det på tide at den hele og fulle sannhet kommer fram. Var det satsråden som ville ha embetskvinnen fjernet eller var det noen andre? Det må noen fra regjeringshold kunne si noe om. Det må gå kunne gå an å kreve at sannheten rundt dette nå kommer fram, sier Arnstad.

Partifelle Navarsete er hjertens enig.

– Det er viktig at denne saken blir fullt opplyst, og at alle kort blir lagt på bordet, sier hun.

Arnstad mener det kan være grunnlag for at Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité går inn for å ta saken i nærmere øyesyn.

– Det er i så fall naturlig at kontrollkomiteen ser på dette som en konstitusjonell sak, ikke kontrollsak, for å se om det er nødvendig å gjøre noen endringer for å tydeliggjøre grensen mellom hva som er politikk og hva som er embetsverkets oppgave, sier Arnstad.

Betryggende grenser

Både Navarsete og Arnstad har jobbet sammen med Anne Marie Storli, som nå har tatt permisjon fra departementet og gått over til en annen jobb i Vegdirektoratet.

– Storli var klar og tydelig også overfor oss på skillet mellom partipolitikk og departementet. Jeg opplevde det som veldig ryddig. Jeg opplevde at var betryggende å ha en embetskvinne som var klar på denne grensesettingen. Jeg har vært imponert over embetsverkets uavhengighet og lojalitet. De kritisere ikke tidligere regjeringer, og det ga meg en trygghet om at den dagen jeg går av kommer det ikke noe knivstikk i ryggen fra embetsverket, sier Navarsete.

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen ønsker ikke kommentere Dagsavisens sak.