Norske soldaters kunnskap om reglene som gjelder i krig er blitt bedre. FOTO: NTB SCANPIX

Soldater trenger øvelser i folkerett

FORSVARET: To av tre soldater mener de sjelden eller aldri har øvelser som berører regler om folkerett og sivile. Røde Kors og hovedtillitsvalgt i Hæren ønsker bedre forberedelser for soldatene.

Sammen med forsvarsminister Anne Grete Strøm-Erichsen (Ap) presenterte Røde Kors onsdag «Soldatundersøkelsen 2013 – hva vet norske soldater om regler i krig?». Mens 95 prosent av de spurte har gjennomgått opplæring i krigens regler, mener 63 prosent at de sjelden eller aldri trener på krigens folkerett som en del av feltøvelser.

– Dette bør absolutt ses på og gjøres noe med. Vi øver for eksempel gang på gang på taktiske ting, så det skal sitte skikkelig når situasjonen er reell. Slik bør det være for situasjoner der folkeretten kommer inn også, sier hovedtillitsvalgt for Hæren, Jonas P. Ludvigsen, til NTB.

Røde Kors støtter dette og sier Forsvaret må ta tak i situasjonen. Organisasjonen tilbyr forskjellige øvelsesopplegg, som realistiske rollespill. Generalsekretær Thor Lysenstøen i Norges Veteranforbund for Internasjonale Operasjoner mener det bør være et krav om øveleseerfaring på dette området før noen sendes ut av landet.

Bedre kunnskap

Regler i krig skal hindre og lindre nød, spesielt for sivilbefolkning, fanger og hjelpepersonell. Røde Kors har utført uavhengige undersøkelser av soldatenes kunnskapsnivå i 2004, 2009 og 2013. Utvalget omfatter Hæren, Sjø- og Luftforsvaret. Siste rapport viser en generell forbedring når det gjelder kunnskap, holdninger og bevissthet rundt krigens regler.

– Krigens folkerett er dagsaktuelt. Våre soldater blir stilt overfor vanskelige valg i pressede situasjoner og må reagere raskt. Da er det viktig å ha reglene i ryggmargen og at kunnskapen og riktige holdninger sitter. Forsvaret jobber kontinuerlig med dette, sier forsvarsminister Strøm-Erichsen.

Generalsekretær i Røde Kors, Åsne Havnelid, roser Forsvaret, men påpeker forbedringsområder. Blant de bekymringsfulle resultatene nevner hun at 20 prosent av norsk befal mener det er tillatt å kle seg i sivil for å komme seg i angrepsposisjon.

– Dette vil utsette sivile for unødig fare, sier hun.

Erfarne vet mer

Graver man litt i tallene kommer det fram at det er en høyere andel riktige svar blant dem som har tjenestegjort internasjonalt enn blant dem som ikke har det. Særlig i spørsmål der en gitt situasjon skal vurderes, ser det ut til at erfaring har mye å si for at soldaten vil handle korrekt. Særlig de som har tjenestegjort i Afghanistan tar generelt flere elementer med i vurderinger enn de som ikke har vært ute i internasjonale operasjoner. Det samme gjelder befal i forhold til vervede og vernepliktige. Hovedtillitsvalgt Ludvigsen er ikke overrasket:

– Det er umulig å sitt bak en PC-skjerm og vite hvordan man ville reagert på en gitt situasjon. De som svarer korrekt har kanskje opplevd noe lignende. Her handler mye om øving og erfaring.

Han innser at omfanget av øvelser også er et kostnadsspørsmål, men håper Forsvaret finner rom for forbedringer:

– Vi ønsker at soldatene får en meningsfylt tjeneste der de ser en sammenheng mellom det de blir opplært i og det de skal bedrive. (NTB)