– Solberg-regjeringen må være den mest Israel-vennlige siden 50-tallet

Formuleringene om Israel og Midtøsten i regjeringsplattformen må være KrFs verk. De er en provokasjon og skaper tvil om norsk utenrikspolitikk, mener SVs Petter Eide.

– Vis meg noen mer Israel-vennlige formuleringer enn dette! Dette har vi ikke sett siden 40-50-tallet. Om disse formuleringene skal omsettes i praktisk, norsk utenrikspolitikk, må Solberg-regjeringen være den mest Israel-vennlige norske regjeringen vi har sett siden 50-tallet, mener Petter Eide, stortingsrepresentant for SV.  Han har nettopp sendt avgårde et skriftlig spørsmål til utenriksminister Ine Marie Eriksen Søreide (H), der han ber henne redegjøre for regjeringens Midtøsten-politikk.

Følg Dagsavisen på Facebook og Twitter!

Provosert

Det er særlig disse to punktene i Granavolden-erklæringen som provoserer Eide og de pro-palestinske organisasjonene:

1. «Legge til grunn en balansert holdning til Midtøsten-konflikten, aktivt støtte målet om Israel og Palestina som to stater innenfor sikre og internasjonalt anerkjente grenser, og støtte opp under demokratisk utvikling i Midtøsten».
2. «Legge til rette for styrket forsknings- og utviklingssamarbeid, handel, turisme og kulturutveksling med Israel. Regjeringen anser ikke boikott av Israel som et bidrag til dialog, forståelse og en fredelig utvikling i Midtøsten».

– Man vil altså «styrke» forholdet til Israel, og legge opp til tettere samarbeid enn i dag, mens man ikke sier ett ord om Israel som okkupasjonsmakt! Dette provoserer, men det er det som ikke står der, som kanskje provoserer mest, sier Eide, som vil hatt mer fokus på palestinernes rolle som den undertrykte parten i den langvarige konflikten.

Les også: Nekrologen til Israels Arbeiderparti er skrevet

Krisemøte

Eide står ellers bak det han kaller for «et krisemøte» om Solberg-regjeringens Midtøsten-politikk som onsdag ettermiddag ble holdt på Stortinget. Eide leder solidaritetsgruppen «Palestinas venner» på Stortinget, og hadde invitert rundt 20 organisasjoner til samtale og diskusjon rundt formuleringene om Israel og Midtøsten som de fire borgerlige partiene Høyre, Frp, KrF og Venstre ble enige om på Granavolden. Der var blant annet representanter for Palestinakomiteen, Redd Barna, Kirkens Nødhjelp og Ap, samt den palestinske ambassadøren i Norge, Marie Antoinette Sidin.

–  Også ambassadøren ga uttrykk for bekymring for hva som nå skjer med norsk politikk i palestinaspørsmålet, sier Eide, som forteller at deltakerne på møtet nå ønsker å mobilisere mot regjeringens politikk. Nå avventer han først det skriftlige svaret fra utenriksminister Ine Marie Eriksen Søreide.

–  Hun bør redegjøre helt konkret for hva som er norsk politikk i dette spørsmålet, om dette betyr et linjeskifte, mener han.