Vind og sol er allerede "big business" i Tyskland. FOTO: NTB SCANPIX

Sola setter oljen i skyggen

KLIMA: Norge taper trolig allerede store penger på at Oljefondet ikke investerer mer i fornybar energi.

Dette går fram av ulike rapporter og også konkrete erfaringer fra flere ulike land:

* Australia er det nå mer lønnsomt å bygge vindparker enn nye kull- og gasskraftverk, ifølge Bloomberg New Energy Finance.

* Brasil har vindparker utkonkurrert fossile kraftverk i offentlige anbudskonkurranser de siste fem årene, ifølge samme kilde.

* Tyskland er produksjonen av sol- og vindkraft til tider så stor at den dekker halvparten av landets kraftbehov. Kull- og gasskraft må vike for fornybare ressurser, ifølge det tyske nyhetsbyrået DPA og Teknisk Ukeblad.

* Bærekraftige virksomheter kan gi bedre avkastning enn investeringer i fossile energiselskaper, konkluderer fondsforvalteren Impax i en ny rapport.

 

- Lønnsomt

I går kunne Dagsavisen fortelle om tunge investorer som anbefaler at Oljefondet må få anledning til å begynne å investere direkte i fornybare energiprosjekter, slik som vindmølleparker og solkraftverk. Og det er ikke bare hensynet til miljøet og klimaet som tilsier en slik endring.

- Vi tror dette vil gi et nytt og lønnsomt bidrag i Oljefondets forvaltning, uttalte en av investorene, konsernsjef Sverre Thornes i Kommunal Landspensjonskasse.

Nå gir også tidligere miljøvernminister fra SV Erik Solheim sin støtte til initiativet.

- Å sette av en liten del av oljefondet til grønne investeringer, gir trolig større fortjeneste enn dagens gjennomsnittsavkastning, sier Solheim, som nå leder OECDs utviklingskomité, DAC.

I dag er det under én prosent av investeringene til Oljefondet som inngår i kategorien miljø og fornybar, ifølge Stavanger Aftenblad. Det tilsvarer i underkant av 30 milliarder kroner av Oljefondets totale verdi på nær 4.400 milliarder per andre kvartal i år.

 

- Dommedag nærmer seg

Rasmus Hansson, nyvalgt stortingsrepresentant for Miljøpartiet De Grønne, har følgende forklaring på at investeringer i fornybar energi blir stadig mer lønnsomme.

- Det er fordi bransjen vokser fort og fordi den for hver dag som går, blir mer etablert, sier han.

- Vi er i ferd med å få en selvforsterkende trend som vil føre oss til et vippepunkt i en forhåpentlig ikke altfor fjern framtid. Fra da av vil investeringene gå i favør av fornybar energi på bekostning av fossil energi. Det er denne dagen fossilindustrien frykter like mye som dommedag, og det er fordi det vil være dommedag for dem.

Hansson er svært glad for at miljøorganisasjonene, med WWF-Norge i spissen, nå har maktet å få tunge investorer til å innse at det å satse miljøriktig også kan være økonomisk lønnsomt. Men flere investeringer i fornybar energi er likevel bare et første skritt, mener han.

 

- Bærekraftig

- Vi ønsker at Oljefondet skal få et juridisk bindende mandat til å tjene alle sine penger kun på bærekraftige investeringer, sier Hansson.

- Vi innser selvfølgelig at et sånt mandat på kort sikt vil øke risikoen for redusert avkastning, men det er noe vi må være villige til i en overgangsfase. På sikt forventer vi økt avkastning igjen.

Hvis det som er verdens største statlige investeringsfond, endrer sin praksis på denne måten, vil det nødvendigvis få enorme konsekvenser for CO2-utslippene. Oljefondet kan følgelig bli et svært effektivt klimavirkemiddel, understreker Hansson.

tor.sandberg@dagsavisen.no