Både lokalbefolkning og mange andre har gjennomført et stort antall protestaksjoner mot en tredje rullebane på Heathrow. Nå vil SV lære av flyplassmotstanderne i England og også andre land.

Søker utenlandsk hjelp i kampen mot ny rullebane

SV vil alliere seg med flyplassmotstandere i andre land i kampen mot en tredje rullebane på Gardermoen.

 

Det opplyser Nicholas Wilkinson, førstekandidat til Stortinget for Akershus SV, til Dagsavisen.

– Jeg har tatt kontakt med de viktigste aktuelle samarbeidspartnerne i Europa, blant annet de som har kjempet mot en tredje rullebane på Heathrow. Vi ønsker å lære av dem hvordan vi kan stoppe en tredje rullebane på Gardermoen.

Les også: Vil ikke ha rullebane midt i matfatet

Regjeringen snudde

Som Dagsavisen skrev 27. februar, har flyplassmotstandere nådd fram med sine krav om at nye rullebaner ikke må bygges, både i Wien og Berlin. Lenge så det også ut til at motstanderne av en tredje rullebane på Heathrow utenfor London, hadde seiret. I mai 2010 sa den daværende regjeringen nei til planene, men i oktober i fjor snudde den nye britiske regjeringen opp ned på det vedtaket, ved å godkjenne byggingen av både en ny rullebane og også en ny terminalbygning.

– Nå har de derfor startet opp kampen mot rullebanen igjen, forteller Wilkinson.

– Grunnen til at de lyktes i første omgang var at de klarte å skape en bred allianse som fikk ut mye informasjon om den planlagte utbyggingen, og jo mer folk fikk vite, jo mer ble de imot, fortsetter han.

Følg Dagsavisen på Facebook og Twitter!

Voksende motstand

Han tror på en lignende effekt her til lands etter hvert, også ved hjelp fra miljøbevegelsen og andre organisasjoner. 13. mars skrev Dagsavisen om Bondelaget som har innledet et samarbeid med åtte andre organisasjoner for å stanse planene om å utvide kapasiteten på Gardermoen.

– Vi ønsker å alliere oss med alle som er aktuelle, men i første omgang er det viktig å lære mest mulig av blant annet våre venner i London, om de seirene de har oppnådd, sier Wilkinson.

– Er det Avinor som er den store fienden?

– Nei, det er Høyre- og Frp-regjeringen. Vi er også bekymret for hvor Ap vil lande.

– Hvorfor er det så viktig å stanse en tredje rullebane?

– Vi vil ikke stoppe folk fra å fly, men av hensyn til klimaet kan vi ikke akseptere en dobling av antall flyvninger ved Gardermoen. Det er utenkelig at vi når målene i Parisavtalen hvis vi får en så stor økning i flytrafikken, svarer Wilkinson.

– I stedet må vi bygge lyntog. Det vil vi ikke få til med en tredje rullebane. Det vil ta livet av jernbanedrømmen.

I et forsøk på dempe gemyttene i Storbritannia, har Heathrow lansert planer om å gjøre den tredje rullebanen klimanøytral, til tross for om lag 260.000 flere flyvninger i året. Det skal skje blant annet ved å restaurere myrer, redusere bruken av privatbil til og fra flyplassen til fordel for mer bruk av kollektivtrafikk og kun bruke elektrisitet fra fornybare kilder.

Miljøvernere mener disse tiltakene på ingen måte vil være nok til å unngå at Heathrow blir Storbritannias absolutt største kilde til utslipp av klimagasser.

Les også: Lite bakkekontakt