– Søgnens nærmeste må vurdere sine stillinger

Astrid Søgnen fratrer stillingen som utdanningsdirektør 1. desember. Hun bør ikke bli den eneste som går, mener Skolenes landsforbund.

 

Skolenes landsforbund sendte torsdag ut en pressemelding der de oppfordrer ledere som har jobbet tett på Astrid Søgnen til å vurdere sine stillinger og trekke seg dersom de ikke kan samarbeide med den politiske ledelsen i byen.

– Rapporten om varsling og strid mellom skolebyråden og utdanningsdirektøren i Oslo vitner om et enda høyere konfliktnivå enn først kjent. Den avslører at konflikten har vært stor også mellom lederne på nivået under skolebyråd Inga Marte Thorkildsen og Astrid Søgnen. Jeg forventer at den politiske ledelsen i Oslo, etter å ha lest denne rapporten, vurderer om flere under Søgnen bør gå av. Det må ryddes opp etter Søgnen, sier Terje Moen, nestleder i Skolenes landsforbund, i pressemeldingen.

Pressemeldingen kommer i kjølvannet av meldingen om Astrid Søgnens avgang som utdanningsdirektør i Oslo.

Moen påpeker at flere av Søgnens håndplukkede ansatte fortsatt sitter i mektige stillinger i etaten.

– Skal det bli en virkelig endring i skolepolitikken i Oslo, må Søgnens nære undersåtter utføre den politikken som blir fastsatt av byrådet, sier Moen.

Les også: – Astrid Søgnen måtte gå, det var ingen vei utenom

Uvanlig oppfordring

Stig Berge Matthiesen er professor ved Institutt for ledelse og organisasjon på BI. Han sier det er uvanlig kost å oppfordre ansatte nedover i embetsverket til å vurdere sine stillinger.

– Samtidig er det sånn at man har ønsket seg en betydelig kursendring, og dersom man opplever at det gamle regimet fortsetter bare med en ny bjellesau, så kan man spørre seg om dette er riktig. Det kommer an på hvor tett de var på Søgnen, omfanget og hvor uforsonlig konflikten har vært, sier han og fortsetter:

– Så vidt jeg kan se, så har det vært en uforsonlig konflikt med ganske sterke fronter. I den sammenheng er det kanskje ikke overraskende at man også ser på de rundt.

For deg med ♥ for Oslo: Sjekk våre Oslo-sider her!

Glad for avklaring

Aina Andersen er leder i Utdanningsforbundet Oslo. Hun sier de ikke vil si noe om hvorvidt dette er en riktig vurdering av Skolenes landsforbund.

– Den uttalelsen får stå for landsforbundets regning. Det lureste er at vi nå forholder oss til informasjonen som kommer og ser framover. Jeg vil ikke spekulere utover det.

Hun sier de på generelt grunnlag er fornøyd med måten situasjonen er håndtert på og at de har tillit til at politikerne håndterer situasjonen framover på en korrekt måte.

– Vi er glade for avklaringen og tenker at dette var en OK beslutning. Vi ønsker ikke å bære mer ved til bålet, men heller se framover, sier hun.

Stig Berge Matthiesen vil ikke konkludere spesifikt i saken, men sier på generell basis:

– Det er noe med å være toppleder. Da skal du ikke sette dine egne interesser foran organisasjonens. Når det er sterk politisk interesse for skifte og man insisterer på å sitte, på bakgrunn av sine egne rettigheter, så er ikke det å sette organisasjonens beste først.

Les også: Dette er kjernen i Søgnen-avtalen