Samtidig som Norge går godt, mener regjeringen vi styrer mot store underskudd. Statsminister Erna Solberg (H) og Siv Jensen (Frp) la i går fram perspektivmeldingen.

Snur på krona

Norge går 5 milliarder kroner i minus hvert eneste år fra 2030. Skal vi ha flere og bedre velferdstjenester blir underskuddet enda større.

 

Finansiminister Siv Jensen og statsminister Erna Solberg presenterte framtidas underskudd med et smil om munnen. Tross flere eldre og lavere oljeinntekter, ligger Norge godt an.

– Dette er ikke en dyster dommedagsprofeti vi legger fram i dag. Utgangspunktet for norsk økonomi er ganske godt, sa Jensen.

Regjeringen la i går fram perspektivmeldingen. Det er en omtale av de langsiktige rammene for norsk økonomi.

Arbeid og effektivisering

Regjeringens viktigste budskap er at det fra 2030 ikke er samsvar mellom inntekter, utgifter og bærekraftig bruk av oljepenger.

Underskuddet som må dekkes inn blir på 5 milliarder hvert eneste år. Da er det fire mulige løsninger, om man ikke vil kutte i velferden: Flere i arbeid, økt effektivitet, mer privat betaling eller økte skatter. Regjeringen går for de første to.

– Vi har full mulighet til å lykkes med dette, men vi må sørge for at flere kommer i jobb og at flere jobber mer. Det vil være avgjørende for hvilke velferdstjenester og hvilket velstandsnivå vi vil få, sier Jensen.

5 milliarder er pengene som mangler om velferdsnivået holdes på samme nivå som i dag. Men norske politikere har det med å gå til valg på mer penger til skole, helse og eldreomsorg. Da blir underskuddet enda større.

Følg Dagsavisen på Facebook og Twitter!

– Dårligere stilt

Arbeiderpartiets finanspolitiske talsperson Marianne Marthinsen er enig i utfordringene som perspektivmeldingen beskriver. – Meldingen gir et godt bilde på utfordringene vi står overfor, men regjeringen har satt oss dårligere i stand til å løse dem, sier hun, og viser til at oljepengebruken i snitt har økt med 25 milliarder kroner i året i denne regjeringsperioden.

– Regjeringen har kjørt på i et veldig tempo, men nå får vi en varslet bråstopp. De neste årene kan oljepengebruken bare øke med 3-4 milliarder i året. Det vil gi langt tøffere prioriteringer framover.

Jensen viste på sin side til flere reformer hun mener vil sette Norge bedre i stand til omstilling de neste årene.

– Skattereformen, kommunereformen, sykehusreformen og veiselskapet Nye veier er del av en offensiv strategi, sa Jensen på regjeringens pressekonferanse i går.

Ap har varslet at de vil øke skattene for personer med høye inntekter. Det er ikke en løsning Jensen vil lene seg på.

– Økt skatt kan gjøre det mindre attraktivt å jobbe, eller svekke grunnlaget for å drive bedrift i Norge. De negative effektene innebærer at skattene må økes mer å sikre inndekningsbehovet, sier hun.