Edward Snowden på link fra Moskva i Litteraturhuset i Oslo 18. november.

Snowden kommer ikke til Norge

Høyesterett ville ikke behandle Edward Snowdens sak. Dermed tør ikke varsleren besøke Norge.

Høyesteretts avgjørelse gjør det umulig for Edward Snowden å komme til Norge, sier advokat Hallvard Helle. Han representerer den amerikanske varsleren.

– Han er rent faktisk avskåret fra å komme til Norge for å motta Ossietzky-prisen, for øvrig på samme måte som Carl von Ossietzky selv var forhindret fra å komme til Norge for å motta fredsprisen, sier Helle til NTB.

Han tar til etterretning at Snowdens anke er forkastet av Høyesterett, men legger til at det for Snowden er umulig å reise uten trygghet for å unngå utlevering.

Det betyr blant annet at norske ytringsfrihetsorganisasjoners arbeid for å sikre Edward Snowden fritt leide til Oslo for å motta prisen, ikke har vunnet fram. 

Flyttet utdeling

Snowden skulle egentlig ha mottatt prisen 18. november, men Norsk PEN utsatte seremonien til juni neste år, i håp om at den amerikanske varsleren kunne komme da.
Snowden og hans støttespillere gikk til sak for å få fastslått at norske domstoler på forhånd kan slå fast at varsleren ikke vil bli pågrepet og utlevert fra Norge.

Oslo tingrett avviste 27. juni å behandle søksmålet fordi Snowden ikke befinner seg i Norge, og det dermed heller ikke foreligger utleveringsbegjæring. 28. september stilte Borgarting lagmannsrett seg bak denne avgjørelsen.

Saken ble anket videre til Høyesterett, og fredag ble anken forkastet av et enstemmig ankeutvalg.

Tilfreds

– Vi tar til etterretning at Høyesterett har kommet til det samme resultatet som vi har argumentert for, og som vi har ment er faglig riktig, sier advokat Christian Reusch hos Regjeringsadvokaten til NTB.

Han understreker at Høyesteretts beslutning ikke innebærer at det er fritt fram for utlevering til USA dersom Snowden skulle komme til Norge, men kun at en forhåndsprøving av dette spørsmålet ikke er mulig.

At den rettslige behandlingen er blitt preget av politiske hensyn til forholdet mellom USA og Norge, avviser han bestemt.
– Den argumentasjonen vi har gjort gjeldende, er helt uavhengig av den personen det gjelder, sier han.

Varsler

Snowden jobbet i flere år for amerikansk etterretning, men hoppet av i 2013 og tok med seg store mengder dokumenter som avslørte hvordan etterretningsorganisasjonen NSA drev massiv overvåking av tele- og datatrafikk verden over.

Snowden flyktet til Russland, og USA har siktet 33-åringen for spionasje og tyveri av regjeringens eiendom og krever ham utlevert. Han ble i mars tildelt den norske PEN-klubbens Ossietzky-pris.

Snowden: Ikke stol på folkevalgte ledere.

Regjeringsadvokaten er fornøyd med at Høyesterett har forkastet anken til Edward Snowden, som gikk til sak for å få fastslått at han ikke kunne utleveres til USA om han kom til Norge.

Fakta om Edward Snowden:

* Edward Snowden (33) arbeidet i flere år som datatekniker i CIA og på kontrakt for etterretningsorganisasjonen National Security Agency (NSA).
* I mai 2013 forlot han USA med store mengder topphemmelige dokumenter.
* Dokumentene, som han har delt med ledende medier verden over, avdekker massiv amerikansk overvåking av internasjonal tele- og datatrafikk.
* Snowden flyktet via Hongkong til Moskva, der han har oppholdt seg siden juni 2013. I begynnelsen av august 2014 fikk han innvilget tre års oppholdstillatelse i Russland.
* USA har siktet ham for spionasje og tyveri av regjeringens eiendom og krever ham utlevert.
* Snowden ble i fjor tildelt Bjørnson-prisen for 2015 for sin innsats for ytringsfriheten. Norske myndigheter kunne ikke garantere for hans sikkerhet, og han kom derfor ikke til Norge for å motta prisen.
* 7. mars ble han tildelt den norske PEN-klubbens Ossietzky-pris. Prisen skulle etter planen deles ut i Universitetets aula 18. november. Utdelingen er utsatt til 7. juni 2017.
* 21. april ble det kjent at Snowden saksøker den norske stat for å få fastslått at Norge ikke har adgang til å utlevere ham til USA.
* Oslo tingrett avviste 27. juni å behandle søksmålet fordi Snowden ikke befinner seg i Norge og det dermed heller ikke foreligger en utleveringsbegjæring fra USA. 28. september stilte Borgarting lagmannsrett seg bak avgjørelsen.
* Saken ble anket til Høyesterett som fredag forkastet anken. (NTB)