1972 var et år som i stor grad ble preget av EF-saken. Samtidig var det året man begynte å måle den reelle arbeidsledigheten, ikke bare de som registrerte seg som arbeidsledige. Innen 2019 kan vi få den høyeste ledigheten siden vi begynte å måle den reelle ledigheten, advarer DnB Markets. FOTO: NTB SCANPIX

Snart flest ledige siden 72

Snart kan vi få den høyeste arbeidsledigheten siden vi begynte å måle reell ledighet, advarer DNB.

I løpet av noen få måneder kan Norge få 180.000 arbeidsledige. Det advarer DnB Markets mot, etter at de i går la i går fram sin rapport med økonomiske utsikter for 2016. Rapporten er ingen lystig lesning.

– Vi ser for oss at det innebærer større nedgang i oljeinvesteringene, lavere lønnsvekst og lavere forbruksvekst. Samlet sett betyr det enda lavere vekst i økonomien og enda høyere ledighet, faktisk den høyeste ledigheten vi har sett siden krigen, sier DNB Markets’ sjeføkonom Øystein Dørum til NTB.

Arbeidsledighet

Som en konsekvens av utviklingen i oljesektoren spesielt, vil arbeidsledigheten fortsette å stige gjennom 2016. Samtidig vil en markert økning i offentlige utgifter i forbindelse med håndteringen av økningen i antall asylsøkere dempe oppgangen.

Ledigheten anslås å ligge på 4,7 prosent mot slutten av året og hele 6,5 prosent i 2019.

– Samlet sett visere beregningene at en oljepris på 35 dollar per fat ikke gir fall i norsk verdiskaping. Men økonomien er eksponert mot petroleumssektoren, og en slik lav oljepris vil føre til en lengre periode med aktivitetsvekst til dels godt under potensialet.

– Det vil i så fall kunne bringe arbeidsledigheten opp til det høyeste nivået siden AKU (arbeidskraftundersøkelsen) ble etablert i 1972, fastslår analytikerne bak rapporten.

LES OGSÅ: – Ledighet kunne vært unngått

Måle arbeidsløshet

I dag bruker vi to tall for å måle arbeidsledighet i Norge. Det ene er antallet som har registrert seg som arbeidsledige hos NAV. Ved utgangen av november var 79.200 personer registrert som helt ledige hos Nav. Den andre er gjennom SSBs arbeidskraftundersøkelse (AKU). Den bruker meningsmålinger til å også fange opp arbeidsledige som ikke registrerer seg hos NAV. Siste AKU tall viste 129.000 ledige.