Det var i 2006 at far og sønn Lognvik tok opp 2,5 millioner kroner i lån for å kjøpe seg inn i et av spareproduktene til Storebrand. Da renta steg, skjøt de månedlige låneutgiftene i været – mens avkastningen på investeringen lot vente på seg.

Småsparere tapte i Høyesterett

Far og sønn Lognvik vant ikke fram i sin rettslige prosess mot Storebrand etter tap på kompliserte spareprodukter.

Høyesterett forkastet tirsdag anken til Halvor og Harald Lognvik. De har hevdet at de nær sagt ble lurt til å kjøpe seg inn i et såkalt strukturert spareprodukt, fordi Storebrand underslo informasjon og faren for tap. Det er ikke flertallet i Høyesterett enig i.

Det var i 2006 at far og sønn Lognvik tok opp 2,5 millioner kroner i lån for å kjøpe seg inn i et av spareproduktene til Storebrand. Da renta steg, skjøt de månedlige låneutgiftene i været – mens avkastningen på investeringen lot vente på seg.

Spareordningen garanterte bare mot tap på selve investeringsbeløpet.

 

Skuffet


Mens flertallet i Høyesterett stemte for å forkaste anken, mente mindretallet at anken måtte føre fram. Mindretallet mente det ville være urimelig og i strid med god forretningsskikk å gjøre avtalene gjeldende og uttalte blant annet at salgsbrosjyren og prospektet i viktige henseender er «mer villedende enn veiledende».

– Det er skuffende at ikke flertallet sa seg enige i dette, sier Lognviks forsvarer, advokat Rolf Chr. Trolle Andersen.

Han påpeker at mens klientene trodde de fikk sikre obligasjoner, fikk de i stedet spekulative opsjoner med langt høyere risiko enn de ønsket – alt etter råd fra Storebrand Banks rådgiver.

 

2.000 saker

 

Storebrand ble frifunnet både i Oslo tingrett og i Borgarting lagmannsrett. Selv om Høyesterett ikke ga far og sønn Lognvik medhold i at kjøpsavtalene om sammensatte spareprodukter var ugyldige, er de fritatt for å betale sakskostnader i alle rettsinstansene.

Men denne saken er ikke den eneste i sitt slag. 2.000 klager i Finansklagenemda står fortsatt for tur i det norske rettsvesenet, minner Trolle Andersen om.

– Mange småsparere har hatt en tilsvarende opplevelse – at de har endt opp med spareprodukter de ikke skulle hatt. Det finnes imidlertid store produktforskjeller, og Lognvik-saken er bare ett tilfelle, sier Trolle Andersen.

Den kanskje mest omtalte rettssaken der en privatperson har gått til sak etter å ha tapt penger på kjøp av spareprodukter, den såkalte Røeggen-saken, ble stanset i rettsapparatet i påvente av Høyesteretts avgjørelse i Lognvik-saken.
Ivar Petter Røeggen investerte 500.000, men tapte 200.000 kroner på sammensatte spareprodukter han kjøpte gjennom DnB NOR i 2000.
Forbrukerrådets direktør Randi Flesland sier hun har tro på at Røeggen-saken kommer opp for Høyesterett, selv om far og sønn Lognvik tapte sin ankesak.
– Vi har stor tro på at vi får prøve saken til Ivar Petter Røeggen i Høyesterett – selv om Lognvik ikke nådde fram. Vi har en annen og mer prinsipiell sak, sier Flesland.
Hun påpeker at Røeggens sak er gjennomlyst av den finansielle ekspertisen i Norge, og nevner de over 2.000 lignende sakene som er på vent bare hos Finansklagenemnda. (NTB)