For to rå siden startet anleggsarbeidene med monstermaster på Kvamskogen. Protestene mot linjen Sima – Samnanger fortsetter i Hardanger.

Slipper monstermaster i vannkanten

Større deler av kraftlinjen mellom Kollsnes i og Mongstad i Nordhordland skal gå i sjøkabel.

Dermed unngås master på opp til 60 meter i sjøkanten.

I likhet med den omstridte linjen Sima – Samnanger i Hardanger er kraftlinjen i Nordhordland møtt med kraftige protester. De berørte kommunene har stilt krav om at hele strekningen bør legges i sjøkabel og at kraftlinjer over land skal graves ned.

Fredag la Olje- og energidepartementet fram sitt vedtak i saken, og de har kommet lokale krav i møte et stykke på vei. En større del av linjeframføringen skal skje i sjøkabel.

Kommunene jubler ikke, men det ligger ikke an til en ny proteststorm. I Hardanger fortsetter aksjonene.

Tatt hensyn

– Vi har hatt en god dialog med ordførerne i de berørte kommunene. Vi har kommet fram til et vedtak som tar hensyn til miljø, artsmangfold og landskapet, sa statssekretær Per Rune Henriksen (Ap) i Olje- og energidepartementet da han presenterte vedtaket om kraftlinjen i Bergen fredag.

Henriksen la vekt på at denne linjen er nødvendig for å sikre krafttilførselen til bergensområdet, og for å få overskuddskraft ut. I vedtaket har departementet samtidig tatt hensyn til kystlandskapet, sa han.

Statssekretæren opplyser at de endringene som er gjort fordyrer linjen med rundt 200 millioner kroner.

Ikke jubel

Ordførerne fra de fire berørte kommunene var til stede da Henriksen presenterte vedtaket.

– Vi kan ikke si jubelen står i taket. Vi ville hatt sjøkabel hele strekningen. Men vi har hatt en god dialog med departementet, og oppnådd mer enn vi ellers ville gjort, sier ordfører Jon Askeland (Sp) i Radøy. Hans kommune er den som blir mest berørt ved at en stor del av kraftlinjen vil gå over land i Radøy.

Austrheim kommune slipper derimot unna kraftlinje. Den var planlagt over land i kommunen, og ved fjordkrysninger ville det trengs 60 meter høye master.

– Det høyeste punktet i Austrheim er 54 meter, så dette ville blitt veldig skjemmende. Jeg er glad for at vi nå sparer det sårbare kystlandskapet i Nordhordland, sier ordfører Per Lerøy (Ap) i Austrheim kommune.

Også ordførerne i Lindås og Øygarden kommune er rimelig fornøyde med resultatet. I Øygarden går traseen gjennom et industriområde. I Lindås er det gjort endringer som skal skjerme området der sjøkabelen føres i land og det siste strekket fram til Mongstad.

Fortsatt protester i Hardanger

Protestene mot linjen Sima – Samnanger fortsetter i Hardanger. De fire siste ukene er utbyggingen blitt forstyrret av 17 aksjoner, skriver Bergens Tidende. I hele fjor var det 33 aksjoner.

Kommunikasjonsdirektør i Statnett, Kristian Marstrand Pladsen sier at de er urolige for framdriften i prosjektet på grunn av aksjonene.

Talsperson for Hardangeraksjonen, Synnøve Kvamme, forteller at politiet har innført en hardere linje overfor aksjonistene. Hun er selv truet med varetektsfengsel i fire uker dersom hun fortsetter demonstrasjonene. (NTB)