KrFU-leder Emil André Erstad og KrFs justispolitiske talsmann, Kjell Ingolf Ropstad, mener flyplasspersonell og tollere må kunne identifisere ofre for menneskehandel og ha rutiner for å hjelpe ofre med å flykte.

Slik vil KrF stoppe menneskehandel

MENNESKEHANDEL: KrF og KrFU vil at flyplassansatte og tollere skal læres opp til å avdekke menneskehandel. - Politi alene er ikke nok, mener Emil André Erstad og Kjell Ingolf Ropstad.

- Lime-skandalen viser at personer kan være offer for menneskehandel uten at vanlige folk identifiserer det eller varsler om det. Derfor mener vi flere må få kunnskap om menneskehandel så man kan kjenne det igjen og varsle politiet, sier KrFU-leder Emil André Erstad.

I dag legger KrF fram sitt alternative budsjett, og her foreslår de blant annet at flyplassansatte, som tollere og sikkerhetspersonell, skal få dagskurs og opplæring i hvordan identifisere ofre for menneskehandel, slik at de kan varsle politiet dersom de oppdager noe mistenkelig. I tillegg ønsker KrF at staten skal kjøpe reklameplass på større flyplasser og grenseoverganger med informasjon om menneskehandel.

- Det er viktig å sette på dagsorden at menneskehandel ikke er noe uvirkelig og gammeldags, det skjer rundt oss daglig: Du betaler 150 kroner for å vaske bilen din eller betaler lite for å legge hellene på parkeringsplassen din, sier KrFs Kjell Ingolf Ropstad.

 

Politi ikke nok

KrF har hentet inspirasjon fra USA og Storbritannia. På hovedflyplassen i London, Heathrow, har de egne spesialteam for å avsløre menneskehandelofre. Ifølge KrF bruker verken sikkerhetspersonell eller tollere på Gardermoen tid på å sjekke om passasjerer til Norge kan være utsatt for menneskehandel.

- Politiet alene er ikke nok. De trenger innspill, flere må bidra. Vi har sett eksempler i saker om romfolk: Folk er tatt for å ha satt unger til å stjele sted etter sted i Norge, men så er det ingen som har satt det i sammenheng. Den enkelte politimann klarer ikke se at dette er et offer for menneskehandel men ser det som en tyverisak, forklarer Ropstad.

- De aller fleste må igjennom en flyplass eller de større grenseovergangene for å komme til Norge. Vi mener flyplasspersonalet også må ha rutiner for å hjelpe ofre med å flykte, sier Erstad.

I Tyrkia ble det opprettet en hjelpetelefon hvor publikum kan ringe inn tips anonymt. KrF vil gjerne innføre noe lignende her hjemme.

- Det har gjort at det er en lavere terskel for å si ifra. Politiet i Bergen har etterlyst lignende tiltak, sier Erstad.

 

Ny handlingsplan

Regjeringen har hatt en handlingsplan mot menneskehandel som utgår i år. Justisdepartementet opplyser til Dagsavisen at man ikke har tatt stilling til om man skal følge opp med en ny plan eller ikke.

- Med det arbeidslivet vi har nå, så er det et stort behov for flere tiltak. Lime-saken er et godt eksempel på at vi fortsatt trenger en handlingsplan mot slaveri og menneskehandel, sier Erstad.

marie.melgard@dagsavisen.no