LOs nestleder, Tor Arne Solbakken, mener regjeringen heller bør åpne for lengre prøvetid framfor midlertidige ansettelser i arbeidslivet. FOTO: FREDRIK VARFJELL/NTB SCANPIX

Slik skal LO avverge 
Erikssons forslag

ARBEIDSLIV: LO svarer på «krigserklæringen» fra arbeidsminister Robert Eriksson med et forslag om å utvide prøvetida for arbeidstakere fra seks til ni måneder.

Da arbeidsminister Robert Eriksson (Frp) lanserte regjeringens forslag om å gi arbeidsgivere en generell tilgang til bruk av midlertidig ansatte i ni til 12 måneder, kalte LO-leder Gerd Kristiansen det for en «krigserklæring». Nå kommer LOs mottrekk: De foreslår å utvide prøvetida for ansatte fra seks til ni måneder.

- Dette står ikke i LOs program for å si det sånn. Det rykker litt i ryggmargsrefleksen når vi kommer til en konklusjon som dette, men vi forsøker å avverge regjeringens forslag, som vi synes er forferdelig dårlig, sier LOs nestleder Tor Arne Solbakken.

Han avviser at LO har tonet ned krigsretorikken. Forslaget viser heller at LO har valgt en ny strategi:

- Sjansen for at regjeringen skal ombestemme seg med et blankt nei fra LO, er forsvinnende liten. Når vi kommer med et alternativ, blir de nødt til å vurdere dette på en annen måte, sier Solbakken til Dagsavisen.

LO gjør det klinkende klart at forslaget ikke er et tillegg til regjeringens eget forslag - men istedenfor. LO mener regjeringen må velge mellom utvidet prøvetid eller midlertidige ansettelser.

 

Les også:

- Mer kveldsjobbing, Eriksson!

Ap: Regjeringen bidrar til mer arbeidslivskriminalitet

LO går til angrep mot regjeringen

Bedre løsning

LO har jobbet med forslaget i om lag tre måneder, og det ble sendt ut på høring til LOs medlemmer forrige uke. I går ble det formelt vedtatt og en 14 siders høringsuttalelse gikk i posten til arbeidsministeren.

- Eriksson og Erna Solberg har vært tydelige på at forslaget er på høring og at de skal gå nøye igjennom høringsuttalelsene før de bestemmer seg for hva de skal foreslå. Jeg regner med at LOs høringsuttalelse blir lest med stor interesse, og at vårt alternativ blir vurdert seriøst både politisk og faglig. Jeg mener vi har gode argumenter for at dette er en bedre løsning, sier Solbakken.

 

Les også:

Truer med aksjoner mot lovendring

Likestilling på glattis

 

Prøve ut ansatte

LO mener regjeringens forslag vil svekke hovedregelen om fast ansettelse og gi arbeidsgivere mulighet til å bruke og kaste ansatte. Intensjonen med deres forslag er å gi arbeidsgiver større mulighet til å prøve ut arbeidstakere: Skulle vedkommende ikke være kvalifisert nok eller ikke fungere i jobben, kan arbeidsgiver avslutte arbeidsforholdet innen ni måneder. LO legger til grunn at dagens prøvetidsbestemmelser forblir uendret.

- Vi snakker mye om hvordan arbeidstakere skal komme seg inn i arbeidslivet, men ikke hvordan et arbeidsforhold avsluttes. Med midlertidig ansatte kan arbeidsgiver bare skubbe ut en ansatt. Hvis personen er i en prøvetid, må arbeidsgiver begrunne hvorfor man ikke får fortsette, sier Solbakken.

LO mener deres forslag øker tilgangen for unge og utsatte i arbeidslivet fordi det reduserer arbeidsgiveres behov for å redusere risiko ved ansettelser, samtidig som det ikke viker fra prinsippet om faste ansettelser.

- Vi mener dette gir samme muligheter for å få folk inn i arbeidslivet, som regjeringen mener midlertidig ansatte vil gjøre, samtidig som dette gjør at man kan bli i arbeidslivet.

 

Les også:

Venstre positiv til ny arbeidsmiljølov

Åpner for forskjellsbehandling av vikarer

 

Diskusjon internt

Solbakken utelukker ikke at det kan bli diskusjon i egne rekker om forslaget.

- Det blir sikkert diskutert om det strategisk riktige var å si nei eller om det er bedre å peke på et forslag som er mindre dramatisk enn det regjeringen har lagt fram, sier Solbakken.

marie.melgard@dagsavisen.no