Arbeiderpartiet ble i valgkampen for opptatt av å forsvare det man har gjort og for lite opptatt av å vise fram nye løsninger, mener Arbeiderpartiets Anniken Huitfeldt.

Slik skal 
Ap vinne 
tilbake kvinnene

FAMILIELIV: To barnehageopptak, SFO-reform og lønnet permisjon for å pleie syke foreldre. Slik vil Anniken Huitfeldt lokke tilbake de kvinnelige velgerne som strømmet til Høyre i fjor høst.

De siste to tiårene har Ap hatt et solid grep om de kvinnelige velgerne, men ved høstens stortingsvalg flyktet tusenvis over til Høyre og Erna Solberg. Fortsatt stemmer flere kvinner på Ap enn Høyre, men avstanden har minket betraktelig siden 2009.

Hvorfor?

Dette spørsmålet stiller Anniken Huitfeldt, eksstatsråd og leder av Aps kvinnenettverk, i en kronikk i Dagsavisen i dag. Hun skriver at «erkjennelsen av at Arbeiderpartiet aldri vinner valg på gamle seire bør synke inn i oss etter dette stortingsvalget».

 

Til låns

- Folk vil alltid spørre om hva som er vårt neste skritt. Det tror jeg er en viktig lærdom for oss etter valget, sier Huitfeldt til Dagsavisen.

- Arbeiderpartiet ble kritisert, både lenge før og under valgkampen, for å fokusere for mye på hva man har gjort før og for lite på hva man ville gjøre framover. Burde dere ikke ha innsett dette allerede da?

- Jo, men vi var stolte av det vi hadde fått til. Og hvis vi foreslo nye ting, som to barnehageopptak i året, bløffet jo Høyre og sa de skulle gjøre det så mye bedre med løpende barnehageopptak. Det ble det som kjent ikke noe av, så vi får se hvor fornøyde de kvinnelige velgerne, som Høyre har til låns, blir med det, sier Huitfeldt.

 

Reformpakke til familien

Den tidligere barne- og likestillingsministeren vil overbevise velgerne om at Arbeiderpartiet har noe mer å tilby. Hun presenterer nå forslag til tre sosiale reformer, rettet mot familier i tidsklemma:

* Bedre overgang mellom barnehage og skole.

* Styrking av SFO.

* Ordninger som gjør det lettere å ta vare på syke foreldre.

- Vi må finne løsninger som gjør hverdagen enklere for familien, sier Huitfeldt.

Hvert eneste år skaper mangel på barnehageplass hodebry for utkjørte småbarnsforeldre. Og, som i valgkampen, foreslår Huitfeldt to barnehageopptak i året, som også sikrer barna født etter 1. september barnehageplass det året de fyller ett år.

Hun mener samtidig at kontantstøtten bør fredes inntil alle får tilbud om barnehageplass, og hun ønsker en smidigere overgang fra fødselspermisjon til barnehage: «Tidsklemma kan oppleves som brutal nettopp i disse ukene hvor ungene står og skriker i døra i barnehagen, mens mamma og pappa haster på jobb etter endt fødselspermisjon.»

 

SFO-reform

- En mulig løsning kan være å utvide fødselspermisjonen gjennom redusert arbeidstid de første ukene, sier Huitfeldt.

Huitfeldt foreslår også en SFO-reform tilsvarende maksprisordningen i barnehagene, som skal gjøre at kommunene prioriterer innhold og pris på SFO mye høyere enn det de gjør i dag. Det er store prisforskjeller fra kommune til kommune. Tilbudet varierer også veldig fra skole til skole.

- Mange barn kommer hjem til tomt hus fordi foreldrene ikke har råd til å betale for SFO. Hvis vi styrker SFO-tilbudet, vil barna gjøre unna flere av fritidsaktivitetene på skolen. Det vil selvsagt alltid være fotballtreninger og andre aktiviteter som foreldre må stille opp på, men dette tiltaket vil dempe noe av presset på familien i hverdagen, sier Huitfeldt.

 

Penger for pleie

Den rødgrønne regjeringen innførte i 2010 rett til ubetalt permisjon i inntil ti dager for å pleie foreldre, ektefelle, samboer eller registrert partner. Nå vil Huitfeldt ta det enda et skritt lenger, ved å gjøre denne permisjonen lønnet.

- Når permisjonen er ulønnet, er det ofte kvinnene som må stille opp, fordi de tjener minst. Nå må vi videre og gi folk samme rettigheter for å pleie foreldre og ektefelle som når de pleier barna sine, sier Huitfeldt.

- Hvorfor kom du ikke med disse forslagene da du satt i regjering?

- Vi fremmer hele tida nye forslag om hvordan vi kan gjøre livene lettere for familiene. Det vil vi fortsette å gjøre fram mot neste valg.

- Har du regnet ut hvor mye reformene kommer til å koste?

- Nei.

- Men de kommer til å koste en god del. Har vi råd til dette?

- Ja, reformene kommer til å koste, men de vil fjerne mange forskjeller vi har i dag, føre til mindre stress i hverdagen og gjøre det lettere for både kvinner og menn å kombinere jobb og barn, sier Huitfeldt.

- Dette vil, som vi har sett med barnehagereformen, også gi en samfunnsøkonomisk gevinst, selv om det er vanskelig å si hvor stor den kommer til å bli, legger hun til.

- Hvor stor støtte innad i partiet har du for disse forslagene?

- Det får vi se på. Nå skal vi ha en diskusjon, både om lokalpolitisk plattform og partiprogram. Da vil jeg bringe inn disse forslagene, sier Huitfeldt.

sturla.hanssen@dagsavisen.no


 

- Arrogant av Ap

Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen (H)reagerer sterkt på Huitfeldts utspill.

- Jeg synes det er litt arrogant å si at man har velgere på lån. Velgere bestemmer fra gang til gang hvem de vil stemme på. Men jeg tar gjerne opp kampen med Arbeiderpartiet om disse velgerne også, sier Isaksen.

Han sier de avlyste to barnehageopptak i året fordi det var en «dyr, byråkratisk og lite fleksibel» ordning.

- Så vil vi komme tilbake til vår løsning. Men i den løsningen blir kommunene viktige, sier Isaksen.

I regjeringsplattformen står det at kommunene skal få muligheten til et mer fleksibelt barnehageopptak. Men hva som ligger i det konkret, kan ikke Isaksen svare på.

- Det vil vi komme tilbake til. Det kan også bli et budsjettspørsmål, sier han.

Isaksen sier samtidig at regjeringen har andre store prioriteringer på barnehagefeltet.

- Vi vil at de som har mindre, også skal betale mindre for barnehageplass. Så vil vi øke kvaliteten i barnehagen.

Han mener en bemanningsnorm er et godt virkemiddel for å bedre kvaliteten i alle landets barnehager. Gjennom den vil det stilles krav til hvor mange voksne det skal være per barn i en barnehage.