Jonas Gahr Støre har selv engasjert seg i utviklingen av Aps fiskeripolitikk.

Slik skal Ap vinne fiskestriden

Partileder Jonas Gahr Støre og to tidligere fiskeriministre var sentrale i en intern ekspertgruppe som utviklet Aps svar på regjeringens forsøk på å avvikle pliktsystemet i fiskeriene.

 

Den siste uka har fiskeriminister Per Sandberg (Frp) reist langs kysten i Nord-Norge. På folkemøter har han informert om hvorfor regjeringen vil avvikle pliktsystemet i fiskeriene. Stortingsmeldingen han da forsvarer har fått hard medfart fra flere hold, og som Dagsavisen skrev tirsdag er det ikke flertall i Stortinget for avvikling av pliktene.

Fiskeripolitisk talsperson i Ap, Ingrid Heggø, tar nå et kraftig oppgjør med en statsråd hun mener er mer opptatt av å få oppmerksomhet for radikale forslag, enn å utforme politikk han kan få igjennom i Stortinget.

– Jeg er helt skremt over at en statsråd oppfører seg slik. Det er mye skrik og lite ull. Han må bli voksen. Per Sandberg sitter i en mindretallsregjering. Han må forstå at dersom han skal få gjennom politikk, må han skaffe seg flertall. Men han er bare opptatt av symbolpolitikk og av at han blir husket – ikke av å legge langsiktige rammebetingelser for sjømatnæringen, sier Heggø.

– Nok er nok!

Sist uke arrangerte fiskeriministeren folkemøter i Melbu, Tromsø og Vardø. I dag møter han frustrerte hammerfestinger. Heggø har lite til overs for budskapet Sandberg sprer på folkemøtene.

– Han sier at alle andre farer med løgn, og framstiller det som Ap ikke snakker sant, og at det vi har foreslått ikke er mulig å gjøre. Vi sier bare det samme som folk i nord, at vi må sikre råstoff på land til industrien, sier Heggø, og fortsetter:

– Det verste synes jeg er måten han behandler folk i Nord-Norge på. Som om det de sier, og det kystopprøret vi nå ser bare er tull. At de har misforstått, og at det han driver med egentlig bare er gode gjerninger. Nei, han gjør ikke det. Nok er nok!

Sandberg reagerer på kritikken:

– Ap har holdt på i 30–40 år, og det har bare gått en vei – det er blitt stadig mindre aktivitet på land. Jeg er ærlig med folk når jeg reiser rundt, og forteller om hvordan ting er, og hva vi gjør for å løse problemene, sier han.

Les også: Sandberg: - Jeg hadde flertall på Stortinget

Fiskegruppe

Frp-statsråden har det siste året forsøkt å sette sitt preg på fiskeripolitikken. Da pliktsystemet kom på dagsorden, satte Arbeiderpartiet ned en intern ekspertgruppe for å kontre regjeringens forslag. 

Her satt partileder Jonas Gahr Støre og to tidligere fiskeriministre – Helga Pedersen og Lisbeth Berg-Hansen. Sekretariatsleder på Stortinget, Hans Kristian Amundsen, har også vært involvert, i tillegg til Heggø selv.

Den interne ekspertgruppa til Ap har vært sentral i utformingen av partiets alternativ til regjeringens stortingsmelding om pliktsystemet. Ap vil blant annet:

* Beholde og modernisere pliktsystemet. Tillate industrieide trålere mot at de forplikter seg til å skape aktivitet på land.

* Styrke tilbudsplikten (den opprinnelige leveringsplikten, jour. anm.), opprettholde aktivitetsplikten utvalgte steder og gjøre bearbeidingsplikten mer fleksibel.

* Frata trålere som ikke oppfyller pliktene sine kvoter, og tildele kvotene til fartøy som vil inngå forpliktende avtaler med tilgodesette kystsamfunn.

Følg Dagsavisen på Facebook og Twitter!

Advarer trålrederiene

Heggø sier Ap forventer at trålflåten nå sørger for at fisk som skal på land, faktisk kommer på land for bearbeiding.

– Nå må også trålrederiene se at dette er siste mulighet. De må være sitt ansvar bevisst, og bidra til at råstoff kommer i land. Eller finne seg i at det er et ris bak speilet.

– Og det er?

– Det er ikke å kunne kjøpe seg fri fra plikter – det er inndragning av kvotene, sier Heggø.

– Kan du garantere at Aps plan vil føre til mer råstoff på land og mer aktivitet i landindustrien?

– Jeg kan garantere at dersom vi ikke får det til, så kommer vi ikke til å fortsette med det samme. Da gjør vi endringer, sier Heggø.

– I regjering sto Ap selv bak en omfattende gjennomgang av pliktene i 2012. Resultatet var at dere la alt i skuffen.

– Da vi trakk forslaget i 2012, var det på grunn av de økonomiske konsekvensene det ville fått. En innstramming da ville slått veldig negativt ut for næringen. Vi gjennomfører ikke bare for å gjennomføre, når vi ser at konsekvensene ikke blir som vi hadde sett for oss.

– Men med hvilken troverdighet kan Ap si at det nå vil bli bedre med dere?

– Alt som kom inn i forrige runde, innspillene fra Fiskarlaget, de ulike organisasjonene og enkeltpersoner, har vi hensyntatt i det vi nå har lagt fram. Forslagene vi da hadde ute, var i god tro. Vi ønsket å ivareta industrien. Det bygger vi videre på nå, sier Heggø, som avviser at gjennomgangen i 2012 var bortkastet.