Slik kan jernbanen bli bedre i år

Mange nye tiltak for en bedre jernbane kan gjennomføres i løpet av kort tid, mener Bane Nor, selv om koronaen herjer.

Bane Nor, som har ansvaret for jernbaneskinnene og annen lignende infrastruktur, peker blant annet på følgende tiltak:

* Sikring/sanering av planoverganger

* Rassikring

* Tunnelsikring

* Miljøopprydding

* Sporbytter

* Sporjustering

* Bruvedlikehold

* Skinnesliping

Les også: – Faren er stor for at klima, miljø, fattigdom og ulikhet vil bli tillagt mindre vekt (+)

Dette går fram av et forslag til en krisepakke for byggenæringen for å sikre at aktiviteten i næringen opprettholdes, som Bane Nor har bidratt til. Forslaget er oversendt Finansdepartementet, Nærings- og fiskeridepartementet, Kommunal- og næringsdepartementet og partigruppene på Stortinget.

200+100 millioner

SVs Arne Nævra uttalte nylig til Dagsavisen om koronakrisen at den «gir oss en enestående mulighet for vedlikehold» både av togene, skinnene og øvrig infrastruktur. Pressesjef Thor Erik Skarpen i Bane Nor fulgte opp med å opplyse at «Bane Nor ser på muligheten til å trappe opp den typen forebyggende vedlikehold som kan organiseres på ganske kort varsel.»

Av forslaget til den nevnte krisepakken, framgår det at Bane Nor nå har funnet «muligheter for å trappe opp anskaffelser innen forebyggende vedlikehold og fornyelse for om lag 200 millioner kroner, og programpakke for sikkerhet og miljø for om lag 100 millioner kroner».

Les også: – Oslo-Stockholm er nærmest perfekt som høyhastighets-strekning

 - I løpet av 2020

Tiltakene vil «ha god samfunnsøkonomisk nytte», ifølge Bane Nor. Det at prosjektene er lokalisert landet rundt, vil redusere risikoen for at de blir påvirket av koronasmitten, mener Bane Nor.

Arbeidene bør starte opp relativt raskt for å kunne være gjennomførbare i løpet av 2020, påpeker Bane Nor også.

Jernbanealliansen, som omfatter både LO og arbeidsgiverforeningen Spekter, «mener at det nå er riktig å forsere denne innsatsen og komme i gang med ekstra tiltak så raskt som mulig.» Det går fram av et brev sendt både statsminister Erna Solberg (H), finansminister Jan Tore Sanner (H) og samferdselsminister Knut Arild Hareide (KrF).

Les også: Svorsk allianse for raskere tog

Vil ha én milliard

De totalt 300 millionene som Bane Nor tar til orde for, holder likevel ikke for Jernbanealliansen. De mener så mye som én milliard kroner må settes av til ekstra vedlikehold.

«Årsaken til at vi prioriterer vedlikeholdet høyt, er at etterslepet er økende. I Nasjonal transportplan 2018-2029 er det satt som mål at vedlikeholdsetterslepet skal reduseres med en tredel innen utgangen av tolvårsperioden. Regjeringens budsjettproposisjon for 2020 viser imidlertid at etterslepet vil øke med 1,3 milliarder kroner innen utgangen av 2020, til om lag 21,5 milliarder kroner dersom avtalt minimumsnivå på fornyelse legges til grunn», skriver Jernbanealliansen om dette.

Les også: Vy kutter i strømforbruket

- Altfor mange forsinkelser

Samtidig konstaterer Jernbanealliansen at det er «altfor mange forsinkelser og innstillinger i togtrafikken.»

«Et godt vedlikeholdsnivå for banenettet er en forutsetning for å få gjort noe med dette», påpekes det.

Bane Nor har så langt planlagt fornyelsesprosjekter for om lag 2,5 milliarder kroner i løpet av 2020.

Ytterligere 2,3 milliarder er tenkt brukt til mindre investeringsprosjekter. Videre er det budsjettert med 2,6 milliarder til planlegging og 12 milliarder til prosjekter som er under bygging.

Hold deg oppdatert: Få nyhetsbrev fra Dagsavisen