Slik kan du ta ut feriepenger på forskudd

Familiens Syden-tur trenger ikke å gå fløyten selv om du mangler penger til å betale for ferien.

Av Aslak Bodahl, FriFagbevegesle

Ferien skal bestilles, gjerne god tid i forveien, men feriepengene kommer først til sommeren og du har lyst til å slå til på et tilbud om billige billetter. Så strekker ikke pengene til. Spørsmålet mange stiller seg da er om man likevel kan få utbetalt feriepengene før tiden.

Sjekk med arbeidsgiver

Det er mulig å ta ut feriepenger på forskudd for å booke både flybilletter og hotellopphold. Det bekrefter Birgit Espejord Jensen, leder for svartjenesten i Arbeidstilsynet.

Det følger imidlertid av ferieloven at feriepengene skal utbetales «siste vanlige lønningsdag før ferien».

– Loven sier ikke noe om utbetaling av feriepenger på forskudd, men det kan forekomme regler om det i tariffavtaler. Dette må arbeidstakeren sjekke og eventuelt ta opp med arbeidsgiver. Arbeidstilsynet veileder generelt i lovverket, sier Espejord Jensen til FriFagbevegelse.

Lønningsdag før ferien

Det kan altså inngås en avtale med arbeidsgiver om forskudd på feriepenger, men pengene kan først utbetales samme år som feriepengene egentlig skal utbetales for å unngå forskuddstrekk på beløpet.

– Reglene om utbetaling av feriepenger kan fravikes ved tariffavtale. Det er ikke lov å inkludere feriepenger i lønn, med mindre dette er direkte regulert gjennom tariffavtale, sier Espejord Jensen.

– Ferieloven regulerer utbetaling av feriepenger, og loven sier at pengene i utgangspunktet skal utbetales siste vanlige lønningsdag før ferien. Det mest vanlige er imidlertid at virksomheten utbetaler feriepengene i en bestemt måned, for eksempel juni, forteller hun.

Har anledning

I Tine er feriepenger på forskudd ikke en rettighet som de ansatte har i tariffavtalen, men det er anledning til å søke om å få utbetalt feriepenger på forhånd ved særskilte tilfeller. Da handler det om avvikling av hovedferien (minimum tre uker) eller ved forskuddsbetaling av ferie eller feriereiser i hovedferien. Det bekrefter kommunikasjonsrådgiver Ole Martin Buene.

Nortura har en streng praksis og utbetaler kun forskudd på feriepenger i de tilfeller medarbeideren skal betale en feriereise, ifølge kommunikasjonsrådgiver Cornelia Koppang Henriksen.

– Dette dokumenteres med faktura eller bestilling fra reisebyrået. Størrelsen på forskuddet skal stå i forhold til den avtalte ferietidens lengde, forklarer hun overfor FriFagbevegelse.

Når du slutter i jobben

For en arbeidstaker er det etter loven ikke mulig å kreve å få betalt feriepengene på forskudd tidligere enn én uke før ferien begynner. Årsaken er at pengene skal holdes tilbake som sparing til ferie. Men hva skjer hvis du avslutter et arbeidsforhold? Finnes det noen unntak da?

– Dersom man slutter i en bedrift, skal opptjente feriepenger utbetales siste vanlige lønningsdag før arbeidsforholdet opphører. Den delen som ikke lar seg beregne på dette tidspunktet, kan utbetales med det avsluttende lønnsoppgjøret, sier avdelingslederen i Arbeidstilsynet. (FriFagbevegelse)

 

Hvor mye har du krav på?

Feriepengene skal være minimum 10,2 prosent av feriepengegrunnlaget. Arbeidstakere over 60 år har rett på minimum 12,5 prosent.

Tariffavtalene har bedre bestemmelser. For ansatte i tariffbedrifter er feriepengene 12 prosent av opptjeningsgrunnlaget. De eldste, over 60 år, får 14,3 prosent av fjorårets lønn i feriepenger.

Feriepengene beregnes ut fra det man har fått som arbeidsvederlag (lønn m.m.) i opptjeningsåret. Ikke alle utbetalinger inngår i beregningen.

Det skal for eksempel ikke beregnes feriepenger av utbetalinger som gjelder reiseutgifter, losji, feriepenger som er utbetalt i opptjeningsåret, eller andel av nettoutbytte.

Det skal beregnes feriepenger av bonus og provisjonsbasert lønn når dette vederlaget er et resultat av personlig arbeidsinnsats.

Kilde: Arbeidstilsynet