Regjeringspartiene, Venstre og KrF la mandag fram sitt forslag til jernbanereform. Blant annet skal det opprettes et direktorat som skal styre og koordinere jernbanen. Det skal også åpnes for mer konkurranse på enkelte strekninger, noe partiene ser for seg skal skje i 2016 eller 2017. FOTO: HENRIK SKOLT/NTB SCANPIX

Slik blir den blå jernbanen

NSB skal få konkurranse på å drive persontogtrafikk, og drift og vedlikehold på jernbanen skal konkurranseutsettes.

«Din og min jernbane. Ikke til salgs.» Det var budskapet fra engasjerte tillitsvalgte i NSB som hadde stilt opp på perrongen på Oslo S, der Høyre, Frp, KrF og Venstre presenterte hovedtrekkene i jernbanereformen som har fått navnet «På rett spor».

– Det er bra og se at mange har et hjerte for jernbanen, sa samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen (Frp).

Les også: Slik skal jernbanen skinne

Nytt direktorat

Den nye reformen innebærer at:

  • Et nytt direktorat skal få det overordnede ansvaret for å kjøpe tjenester, sørge for et enhetlig billettsystem og ruteplanlegging.
  • Et nytt statlig foretak skal ha ansvaret for utbygging, eiendom, vedlikehold og drift.
  • Drift og vedlikehold skal også konkurranseutsettes, gjennom offentlig-privat samarbeid (OPS).
  • NSB skal fortsatt eies av staten, men det blir konkurranse om hvem som skal få kjøre på strekninger innfor visse trafikkpakker. Dette kan tidligst skje fra neste år.

NSB forblir

Det ble ikke godt mottatt av de frammøtte tillitsvalgte.

– Våre kollegaer i Sverige rister på hodet nå vi forteller at det nå blir privatisering i Norge. Der har det gått utover de ansattes arbeidsvilkår. Å dure på og tro at dette går bra er å dra nisselua langt nedover hodet, sier tillitsvalgt i NSB Gudrun Folkedal til Dagsavisen.

Les også: LO varsler pensjonskamp

Les også: Stiller Solvik-Olsen til veggs

Vil fordele ansvar

Leder av transportkomiteen Linda Hofstad Helleland (H) understreker at det ikke er hensikten at omorganiseringen av jernbanen skal gå utover de ansattes opparbeidet rettigheter som pensjon og lønn.

– Det vi ønsker er å få en ryddigere ansvarsfordeling. Fordi i dag er det slik at hvis toget står mellom Drammen og Oslo så er det ikke så lett for kundene å vite hvem som har ansvaret. Med denne reformen blir det tindrende klart, sier Helleland.

Regjeringen vil senere legge fram en stortingsmelding om reformen som vil bli sendt ut på høring.

Les også: Blir jernbanen privatisert?

Les også: – Staten bremser

Les også: NSB vil omorganisere jernbanedriften

 

– Rigger for konkurranse

Arbeiderpartiet er skeptisk til privatisering, men vil vurdere nøye om et eget jernbanedirektorat er en god idé.

– Vi registrer at de rigger for å privatisere på sporet. Det er vi er veldig kritiske til, sier samferdselspolitisk talsperson Eirin Sund.

Hun har mer tro på mer penger til vedlikehold og bygging av dobbeltspor.

– Hovedproblemet er ikke toget, men infrastrukturen.

Ap vil vurdere ut ifra det om modellen med et statlig foretak og et jernbanedirektorat er klok.

 

 

– Splitter opp

Norsk Jernbaneforbund, mener reformen er en fullstendig oppsplitting av norsk jernbane.

– Det vil føre til en mer byråkrati å lage et direktorat, og konkurranseutsette persontrafikk, sier leder av Norsk Jernbaneforbund, Kjell Atle Brunborg. Han mener også erfaringer fra England viser at privatisering fører til dyrere togbilletter.