Hver sjuende innbygger i Norge er 67 år eller eldre. Disse nær 750.000 personene blir i altfor liten grad hørt, mener (f.v.) Ivar Bunæs, Bjørg Texmo og Rikke Soligard, som er prosjektkoordinator i Eldrekonvensjonen. FOTO: ARNE OVE BERGO

Slåss for 750.000

Nå skal politikerne tvinges til å sikre alle landets 750.000 eldre en verdig alderdom.

 

Dette er målsettingen til Eldrekonvensjonen, en aksjonsgruppe som er i ferd med å samle støtte hos en rekke organisasjoner og fagpersoner.

– Mange brenner for eldresaken. Nå må vi forene kreftene mot politikere som har sviktet, og bli en bred front. Trykkokeren er full. Den vil revne før stortingsvalget neste år, hvis ikke politikerne handler, sier Ivar Bunæs (71).

Han var sentral i eldreopprøret som endte med at Stortinget i 1990 bevilget den såkalte eldremilliarden. Denne gang gjelder det ikke penger.

– Det vi trenger er lovverk, sier Bunæs.

Støtte fra flere hold

Fra flere hold får Eldrekonvensjonen honnør og støtte for sitt initiativ.

– Det er utvilsomt behov for bedringer i eldreomsorgen. Brudd på menneskerettigheter forekommer, sier direktør Petter Wille ved Norges nasjonale institusjon for menneskerettigheter.

Han viser til at det tidligere er påpekt tilfeller av mishandling, ulovlig tvang og mulig omsorgssvikt ved norske sykehjem.

– Eldreomsorgen er absolutt ikke bra nok. Min oppfatning er at den er i ferd med å bygges ned, sier Synne Bernhardt, lege og generalsekretær i Helsetjenesteaksjonen.

– Hovedproblemet i dag er at effektiviseringen helt har tatt overhånd i eldreomsorgen. Den menneskelige omsorgen blir borte, sier Trine Jaksland Graff, som står bak Facebook-siden «Verdig eldreomsorg».

– Det er viktig at eldre som gruppe blir hørt, sier Ragnhild Hegg, fylkesleder i Norsk Sykepleierforbund Akershus.

Når Eldrekonvensjonen i dag møter Kringkastingsrådet for å fremme sin sak, vil det Hegg er inne på stå sentralt.

– Vi blir ikke hørt og vi blir ikke tatt på alvor, sier Bjørg Texmo (87), som også er med i aksjonsgruppa.

– Vi eldre er ikke del av agendaen. Vi får heller ikke være med på å diskutere det som er vanskelig, slik som sykdom, ensomhet, selvmord blant eldre og følelseslivet til eldre, fortsetter Texmo, som har en fortid som journalist i Arbeiderbladet og lokalpolitiker for Ap.

Eldrekonvensjonen følger opp dagens møte med en aksjon utenfor NRK-huset mandag. Kringkastingssjef Thor Gjermund Eriksen vil da få klar beskjed om å rydde plass til et TV-program om og med eldre.

Fem sentrale krav

I det videre arbeidet til Eldrekonvensjonen fram mot stortingsvalget neste høst, vil fem krav til politikerne stå sentralt:

  • Etablering av et statlig eldreombud.
  • Rett til sykehjemsplass.
  • Retten for ektefolk og samboere til å kunne bo sammen på sykehjem.
  • Retten til enerom på sykehjem.
  • Retten for eldre til å si sin mening og bli hørt.

– Ved stortingsvalget i 2017 skal vi stemme over hva slags eldreomsorg vi skal ha, sier Bunæs.

– Hva mener du er hovedproblemet i dag?

– Samhandlingsreformen er den store, stygge ulven. Det er mange grelle eksempler på at eldre er blitt skrevet ut altfor tidlig fra sykehus og sendt til kommuner som ikke har kompetanse til å ta hånd om syke eldre, svarer Bunæs.

– Hver gang enkeltsaker om dette kommer opp i media, prater politikerne om hvor ille dette er, men ingenting blir gjort, supplerer Texmo.

– Nå skal dere snu opp ned på dette. Det er et ambisiøst mål?

– Det er ikke sikkert vi overlever, svarer Bunæs.

– Det gjør vi nok ikke, sier Texmo.

– Men alle som kommer etter oss vil nyte godt av dette, for alle blir jo pensjonister etter hvert.