Rasisme har tatt liv også i år, konstaterer Rune Berglund Steen. Han anmoder om at vi heller ikke glemmer hverdagsrasismen som fører til at folk nektes jobb, bolig og adgang til utesteder bare på grunn av navn og hudfarge. FOTO: FREDRIK BJERKNES FOTO: FREDRIK BJERKNES

Slår hardt tilbake mot rasisme og terror

Nær 60 organisasjoner sier et rungende nei til rasisme i Oslo. Mariette Lobo, som er medlem av Rødt, er en av initiativtakerne til den store demonstrasjonen.

– Oppslutningen er fantastisk. Den viser at mange har forstått hvor viktig kampen mot rasisme er. Det er en kamp mot ekstremisme, men bredere sett også en kamp for inkludering og likeverd, sier Rune Berglund Steen, leder i Antirasistisk Senter.

– Har satt dype spor

Utgangspunktet for morgendagens kjempemønstring er FN-dagen mot rasisme, som er lagt til den 21. mars, og som er blitt markert i mange land helt siden opprettelsen i 1966.

– I Norge har det ikke vært noen stor tradisjon for å markere denne dagen, men nå er det behov for at også vi begynner å samles om disse verdiene, sier Berglund Steen.

– 2015 har allerede vært et år hvor rasisme har satt dype spor. Antisemittisme har igjen tatt liv, og det har vært angrep mot jødiske mål flere steder i Europa. Samtidig er det en tiltakende mistenkeliggjøring av muslimer som har gitt ganske voldsomme utslag, med en serie moskébranner i vårt naboland og angrep på muslimer også i Oslo sentrum, utdyper han.

– Antirasistisk vår

– Det er behov for å sette rasisme på dagsorden. Rasisme rammer mange og er mer omfattende enn vi liker å tro at den er i likestillingslandet Norge, sier hun.

Samtidig øyner Lobo håp.

– De to siste årene har vært tunge for antirasismen, men nå kan det gå mot en antirasistisk vår. I etterkant av terrorangrepene har vi sett et taktskifte i kampen mot rasisme. Folk har samlet seg og slått fredsring om synagogen og en moské. Vi har også klart å stoppe Pegida. Det er av uvurderlig verdi at vi har klart å forhindre den organisasjonen i å vokse.