Slår alarm om kompetanseflukt

– Flere ansatte har allerede søkt seg vekk fordi de føler seg utrygge på arbeidsframtiden sin, hevder hovedtillitsvalgt i Utdanningsforbundet.

 

– Du kan tenke deg selv hvilken uro du ville opplevd om du ikke visste hva som ble ditt fremtidige arbeidssted. I første omgang er bekymringen størst blant de administrativt ansatte, og vår oppgave framover blir å ivareta våre berørte medlemmer på best mulig måte ut fra det politiske vedtaket som blir gjort, sier Jens Adolfsen, hovedtillitsvalgt for Utdanningsforbundet i Østfold fylkeskommune.

Han forteller at rundt 20 av deres medlemmer har administrative stillinger i fylket, og det samme gjelder Utdanningsforbundet i Buskerud.

Nå er Adolfsen spent på om forslaget om å legge Viken på is til Stortinget får behandlet saken på nytt, får flertall under tirsdagens møte i fellesnemnda.

– Hvis utfallet blir at arbeidet skal legges på vent, blir det spennende å se om dette kun gjelder den politiske biten eller om det også omfatter det administrative. Vi må innrette vårt videre arbeid etter det som blir vedtatt, sier han.

LES OGSÅ: Frp er et av partiene bak regionreformen, men nå sier en av partiets fremste talspersoner: – Dette er ikke vår reform. Vi lever godt med situasjonen som har oppstått

– Skifter beite

Den største bekymringen i hans forbund i alle tre fylker er ifølge Adolfsen ikke at ansatte skal miste jobben, men at de frivillig finner seg noe annet å gjøre på grunn av usikre framtidsutsikter.

Denne uroen blir ikke mindre av en eventuell pause i Viken-arbeidet.

– Signalene vi har fått er at det er større fare for kompetanseflukt enn overtallighet. Alle som jobber i de tre fylkeskommunene i dag er sikret jobb i minst fem år dersom stillingen deres blir overflødig, men usikkerheten sammenslåingen bringer med seg kan føre til at dyktige medarbeidere går til andre jobber.

– Uten at jeg har tall på det, er det en del som nå søker seg vekk eller allerede har skiftet beite, hevder Adolfsen.

LES OGSÅ: KrF-topp ber om pause i partiets egen reform: – Vi er ikke tjent med at vi får en strukturreform uten innhold

Avventende

Hilde Amundsen er hovedtillitsvalgt for Fagforbundet i Buskerud. I likhet med Adolfsen mener hun det først og fremst er de ansatte i fylkesadministrasjonene som blir berørt dersom Viken-arbeidet fryses fram til en ny stortingsbehandling, og kjenner ikke til at noen av deres medlemmer har sluttet i jobben som følge av utrygghet rundt egen arbeidsframtid.

– Folk snakker om det, men mitt inntrykk er at de fleste avventer, sier Amundsen.

Samtidig forteller hun om en økende uro.

– De ansatte melder at de er bekymret, og at det er vanskelig å ha fokus på arbeidsoppgavene. Vi har mange som er tilknyttet Viken gjennom arbeidsgrupper og ressurser satt ned i prosessen inn mot Viken.

– Hva vil det bety for dem om arbeidet stanser opp?

– Det vil skape problemer. Mange har fritak fra vanlige arbeidsoppgaver for å bruke mer tid på Viken-arbeidet. Spørsmålet flere stiller er «Hva gjør man nå? Vil alt stoppe helt, eller fortsetter noe av det som er i gang?», sier Amundsen.

LES OGSÅ: Mæland sier at regionreformen vil bli gjennomført: – Det er Stortinget som bestemmer dette, og fylkene må forholde seg til Stortingets avgjørelse

Håper på svar

Også hovedtillitsvalgt for YS-forbundet Deltas medlemmer i Østfold fylkeskommune, Ine Merete Kvitnes melder om bekymring knyttet til framdriften i Viken-arbeidet.

– Jeg syns det er uheldig at det videre arbeidet kan bli satt på vent, først og fremst fordi de skaper mye usikkerhet blant de ansatte. Det er klart dette opptar de ansatte, og fram til nå har vi forholdt oss til Stortingets og fellesnemndas vedtak om å jobbe systematisk videre fram mot en ny fylkeskommune. Det er kort vei til 2020, og hvis man skal gå videre med sammenslåingen har man bare tida av veien, sier Kvitnes.

Hun sitter også i det såkalte partssammensatte utvalget (PSU), der politikere og tillitsvalgte fra Akershus, Buskerud og Østfold sammen diskuterer hvordan den nye fylkeskommunen skal bli seende ut.

– Tirsdag skal det også være møte i PSU, og da vil vi forhåpentlig få noen svar på hvilken betydning dette vedtaket eventuelt får for det videre arbeidet. Så får vi ta det derfra, sier Kvitnes.

Hovedprosjektleder for etableringen av Viken fylkeskommune, Harald Horne, ønsker ikke å kommentere hvordan en islegging av det videre arbeidet med Viken vil påvirke de ansatte i forkant av fellesnemndas behandling av forslaget.

LES OGSÅ: Erkjenner at regionreformen var en hestehandel: – Regjeringen var med på regionreformen fordi vi var med på kommunereformen – vi inngikk en avtale om det