Rikker seg ikke: Det er et stort press på klima- og miljøminister Vidar Helgesen og statsminister Erna Solberg etter at Klima- og miljødepartementet vendte tommelen ned for jakt på 32 ulv i og utenfor ulvesonen i Hedmark. I dag møter han partene i Stortingets ulveforlik. FOTO: CARINA JOHANSEN/NTB SCANPIX

Skyter ned ulveopprøret

Selv om forlikspartnere, stortingspresidenten, landbruksministeren og seks fylkeslag i Høyre krever at Vidar Helgesen snur, står ministeren på sitt.

 

Etter at klima- og miljøminister Vidar Helgesen (H) annullerte rovviltnemndenes vedtak om å felle 32 ulv i og utenfor ulvesonen i Hedmark, har det kokt i Distrikts-Norge. For å roe gemyttene møter Helgesen i dag partene i Stortingets ulveforlik – Høyre, Frp, KrF og Arbeiderpartiet. Selv om forventningen er at Helgesen skal innrømme nederlag og gjøre retrett, vil Helgesen stå fast på sitt:

– Vi har ikke grunnlag for å tillate fellingene. Vi skal diskutere andre tiltak. Jeg har ønsket et møte med forlikspartene fordi vi står i en krevende situasjon når vi ikke har lovgrunnlag til å tillate så mange lisensfellinger som rovviltnemndene har vedtatt. Jeg setter ikke til side bestandsmålet, men vi må operere innenfor de lovene Stortinget har vedtatt, sier Helgesen og viser til naturmangfoldloven og Bern-konvensjonen.

Internt press

Det er også et stort internt press på Helgesen. Høyre-representant fra Hedmark, Gunnar Gundersen, har hintet om at Helgesen må gå av.

Stortingspresident Olemic Thomessen, fra Oppland, har kontaktet statsministeren og bedt om en ny vurdering, og mener vedtaket ikke er «til å leve med». Seks fylkeslag fra Høyre støtter oppom kritikken av Helgesen. Også landbruksminister Jon Georg Dale (Frp) sier han ikke uten videre vil godta avgjørelsen. Ulveuroen er så intens at statsminister Erna Solberg var med da Helgesen i går møtte representanter fra Hedmark Høyre.

– Kan du garantere at regjeringen ikke snur i løpet av vinteren?

– Vi har ikke rettslig grunnlag til å gjøre det. Vi har gjort grundige vurderinger, og fordi det er et konfliktfylt felt har vi fått vurderinger også utenfor departementet, hos Justisdepartementets lovavdeling. Deres vurdering er klar, sier Helgesen.

– Står statsministeren på din side her?

– Det er gjort grundige vurderinger utover Klima- og miljødepartementet før vedtaket ble fattet, sier Helgesen.

Følg Dagsavisen på Facebook og Twitter!

I rette med kritikken

Utmarkskommunenes Sammenslutning (USS) har foretatt en juridisk gjennomgang av konklusjonen fra Justisdepartementets lovavdeling, noe Nationen og Klassekampen omtalte i går. USS mener departementet tolker lovgivningen uriktig, og anklager Helgesen for å skyve lovavdelingen foran seg.

– Ikke overraskende er jeg uenig i dette, sier Helgesen.

Et argument fra USS er at lovavdelingen kun baserer vedtaket sitt på premisser fra Helgesens departement.

– Det er feil. Fordi dette er et betent området og vi vet mange tror Klima- og miljødepartementet har en egen agenda i dette spørsmålet, la vi fram vår vurdering, men også vurderingen fra Landbruksdepartementet. Det er dette, og mye mer, som lovavdelingen har gjort en vurdering av, sier Helgesen.

USS kritiserer også departementet for å ha en for snever tolkning av naturmangfoldloven, og viser til at lovens paragraf 18C gir anledning til å felle vilt for å ivareta «allmenne helse- og sikkerhetshensyn». Ifølge Helgesen er ikke det en relevant lovbestemmelse for denne saken.

– Adgangen til felling av slike hensyn gjelder først og fremst vilt som har en unormal og uønsket atferd mot mennesker, sier han.

Se til Sverige

En fersk dom fra svensk høyesterett gir tillatelse til lisensjakt på 24 ulv. Ifølge advokat Stein Erik Stinessen, som representerer USS, er situasjonen lik som i Norge, men at den svenske domstolen har vurdert skadepotensialet ved rovdyr på en bredere måte enn her hjemme. Helgesen, som tilbrakte jula i Sverige, er uenig:

– Vårt vedtak med 15 fellinger er likevel høyere enn den svenske godkjennelsen. Mens vi tar ut i alt 18,5 prosent av den norske ulvestammen, tar den svenske ut ca. 7 prosent. Allerede med de seks ulvene som ble tatt ut i fjor, er vi på svensk nivå, sier han.

Helgesen viser også til at svenskene følger EUs habitatdirektiv, som betyr at de er pålagt å ha en høyere ulvebestand enn Norge.

– Svenskene er pålagt å ha forvaltningsplaner for ulv som gjør at de i planene også kan ta sosioøkonomiske hensyn, så lenge det ikke går utover bevaringsstatus.

 

Må komme en annen løsning

– Vi forventer at det kommer en politisk løsning. Det er mulig med mer skjønn enn det departementet har vist interesse for hittil. Hvis ikke det gjøres endringer, blir det et åpent distriktsopprør i Høyre. Ingen synes det er hyggelig med en offentlig skittentøyvask, sier Kristian Tonning Riise, 1.-kandidat for Hedmark Høyre og leder av Unge Høyre.

– I fjor vår kom man endelig til et ulveforlik etter år med flere runder. Men med departementets rigide tolkning av naturmangfoldloven og Bernkonvensjonen er vi tilbake til start. Blir vedtaket stående, får vi mer ulv enn noensinne, og lenger unna Stortingets beslutning der belastningen skulle ned, kan vi ikke komme. Her kan vi ikke kjøpslå oss fram til en enighet.

Endring må til, sier Riise.

– Hva skjer hvis det ikke blir endring?

– Begrunnelsen som ligger der, kan vi ikke leve med, sier Riise.

 

Ap: Må ha ny gjennomgang

Under dagens møte kommer Arbeiderpartiet med flere krav til Helgesen: Regjeringen må dempe ulvetrykket og få ned antallet ulv, og komme med en ny gjennomgang av ulvejakta.

– Vi mener statsråden må redegjøre for den fremtidige gjennomgangen for et samlet storting, sier Aps Knut Storberget til Dagsavisen.

– Hvor mange flere ulv mener Ap må tas ut?

– Vi har satt et bestandsmål, og det er en god pekepinn på hvor skadetrykket bør defineres. Det viktigste er at vi får ned antallet, sier Storberget.

Han mener Helgesen tar feil når han sier det ikke er juridisk grunnlag for fellingene.

– Vi mener det er grunnlag i både naturmangfoldloven og Bernkonvensjonen siden bestanden ikke er utrydningstruet, og fordi vi har det skadepotensialet vi ser i dag mot jakt, fiske, beite og folks trygghet, sier Storberget.

Senterpartiet valgte å stå utenfor ulveforliket, og Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum har liten tro på dagens møte.

– Dette er et spill for galleriet. Hvis det skal være et poeng med møtet må Helgesen si at ulvejakta starter nå. Solberg og Helgesen må innrømme at de har gått på et nederlag, og følge opp Stortingets vedtak. Men jeg frykter det blir et byråkratisk møte hvor ministeren ikke lytter, men bare girer opp enda mer, sier Vedum og legger til:– De glemmer at ikke hele Norge lever innenfor ring 3.